Now showing items 1-4 of 4

 • Lomové chování tepelně ovlivněné oblasti heterogenního svarového spoje 

  Jelínek, Vladimír
  Tato diplomová práce se zabývá mechanickými charakteristikami heterogenního svarového spoje. Jako experimentální materiál byl použit svarový spoj nízkouhlíkové oceli (22K), která je ve výchozím stavu feriticko-perlitická, ...
 • Modelování lomového procesu v kvazikřehkých materiálech 

  Klon, Jiří
  Tato práce je zaměřena na vyhodnocení vybraných lomových parametrů kvazikřehkého materiálu, zejména betonu, a posouzení jejich závislosti na velikosti a tvaru lomové procesní zóny vyvíjející se během lomu v okolí vrcholu ...
 • Ohýbaná tělesa: Numerická podpora v software ANSYS 

  Viszlay, Viliam
  Práca sa zaoberá skúmaním lomovo-mechanických parametrov na telesách z kvazikrehkých materiálov. Využíva k tomu postupy dvojparametrovej lomovej mechaniky. Na základe numerických simulácií prevedených v softwarovom prostredí ...
 • Predikce teplotní závislosti lomové houževnatosti 

  Václavík, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na predikci teplotní závislosti lomové houževnatosti prostřednictvím univerzální křivky lomové houževnatosti (též master křivky). Pro výpočet parametrů univerzální křivky lomové houževnatosti ...