Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh logaritmicko-periodické antény 

    Kliha, Marek
    Diplomová práce se zabývá návrhem logaritmicko-periodické antény. Logaritmicko-periodická anténa je samokomplementární a širokopásmová anténa. Samokomplementární struktury se vyznačují tak, že jejich tvar je popsán jen ...
  • Širokopásmová anténa pro pásmo od 5 GHz do 10 GHz 

    Hebelka, Vladimír
    V této práci je popisován návrh a výroba širokopásmové motýlkové antény pro pásmo od 5GHz do 10GHz. První část se zabývá popisem typů motýlkových antén. Další části je uveden návrh motýlkových antén a jejich optimalizaci ...