Now showing items 1-5 of 5

 • Časově proměnná filtrace signálů EKG 

  Peterek, Jan
  Úkolem této diplomové práce je vytvoření vícepásmové zádrže odvozené z Lynnových filtru pro potlačení síťového brumu a kolísání nulové izolinie (driftu). Práce se skládá v úvodu z teoretické části, kde je stručně seznámeno ...
 • Metody potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Herodes, Jakub
  Práce hodnotí účinnost číslicové lineární i nelineární filtrace na odstranění síťového rušení ze signálů EKG. Pro získání průměrných výsledků se pracuje s databází CSE, ve které je k dispozici 3750 čistých přirozených i ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Předzpracování EKG signálu pro detekci významných bodů 

  Strouhal, Martin
  Práce si klade za cíl nalezení nejoptimálnější metody návrhu filtrů pro odstranění parazitních složek reálného EKG signálů. Je zde stručně popsán vznik a kmitočtové vlastnosti takovýchto rušení (drift a síťový brum). ...
 • Úzkopásmové filtry pro signály EKG 

  Němeček, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou a způsoby filtrování signálu EKG. Zaměření bylo na úzkopásmovou filtraci a to především pomocí filtrů Lynnova typu. Úkolem této práce bylo navrhnout filtry na ...