Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza technologie ostření řezných nástrojů. 

  Štefek, Jaromír
  V této práci je uvedeno základní rozdělení technologií a metod používaných při broušení a ostření řezných nástrojů a jejich následný rozbor. Dále jsou uvedeny základní stroje a nástroje používané při ostření. Poznatky o ...
 • Broušení ložiskových kroužků 

  Růžička, Daniel
  Hlavním cílem této práce je vyhodnocení jakosti povrchu, obrobeného na třech různých bruskách (rozdílné stáří brusek), a tím porovnání kvality samotných brusek. Porovnány jsou dosažené stupně přesnosti naměřených geometrických ...
 • Konstrukce zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků 

  Matečka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení pro přebrušování zkušebních vzorků. V první části je popsána technologie broušení, řezné podmínky pro vnější obvodové broušení rotačních ploch, kinematické a dynamické ...
 • Návrh brusky na broušení sklolaminátového pásu 

  Prášek, Radovan
  Tato práce je konstrukčního charakteru, věnuje se návrhu stroje pro broušení sklolaminátových pásů. Obsahuje postup návrhu stroje, jeho jednotlivé konstrukční skupiny a způsob, kterým stroj pracuje. Součástí řešení je ...
 • Návrh pásové brusky 

  Bartuněk, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je návrh stacionární pásové brusky pro universální použití. V úvodní čísti je popsán princip práce pásové brusky a současný stav poznání u daného tématu. Dále jsou navrhnuty možné způsoby ...
 • Obnova držáku krytu brusky 

  Židlický, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na obnovu držáku krytu brusky a výrobu chybějících částí dvoukotoučové stojanové brusky. V první kapitole je proveden konstrukčně-funkční rozbor stroje a vyráběných dílů. Další kapitoly se ...
 • Vliv vibrací brousícího vřetene brusky na chvění obrobku při broušení 

  Hanych, Libor
  Diplomová práce se zabývá vibrodiagnostikou a jejím využitím při monitorování přenosu vibrací během broušení velkých hřídelí ve společnosti Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. Práce se věnuje návrhu diagnostického ...
 • Výroba a ostření vrtacích nástrojů na CNC brusce Reinecker 

  Kriegsmann, Radim
  Cílem této bakalářské práce je ukázat možnosti a výhody výroby a ostření řezných nástrojů na nástrojové CNC brusce Reinecker. Tyto možnosti a výhody budou demonstrovány při výrobě vrtacího nástroje, který se používá pro ...