Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza brzdění vozidla s nestandardním zásahem do brzdové soustavy 

  Kortán, Daniel
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku možné přestavby kapalinových brzdových soustav, v podobě záměny kolových brzd. První část je zaměřena na funkci a popis konstrukce různých druhů brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Case study: the influence of oil-based friction modifier quantity on tram braking distance and noise 

  Galas, Radovan; Omasta, Milan; Klapka, Milan; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2017-06-21)
  In the present study, the twin disc machine and the light rail system was employed in order to investigate the ability of oil-based friction modifier (FM) to optimize adhesion and to reduce noise. The risks associated with ...
 • Modelování a analýza vlivu ABS na chování vozidla 

  Holec, Dominik
  Bakalárska práca sa zaoberá brzdovým systémom ABS a jeho vplyvom na brzdnú dráhu vozidla. Práca obsahuje návrh, popis vývoja a testovanie simulačného modelu vo verifikačnom prostredí UPPAAL. Výsledný model je systémom ...
 • Pasivní a aktivní bezpečnostní prvky v osobních automobilech 

  Jahoda, Patrik
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní prvky všeho druhu v osobních automobilech a jejich obecným seznámením. Tyto prvky jsou dále rozděleny, rozvíjeny a stručně popsány. Práce obsahuje také krátké shrnutí ...
 • Vliv ABS na chování vozidla 

  Zich, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá systémem ABS (Anti-lock braking system) a jeho vlivem na délku brzdné dráhy vozidla. Práce obsahuje rešerši k tomuto problému, přehled vhodných modelovacích prostředků, návrh řešení, jeho ...
 • Vliv ESP/ESC na chování vozidla 

  Weigel, Filip
  Práce se zabývá aktivním prvkem bezpečnosti vozidel - ESP. Systém ESP velmi významně pomáhá se stabilizací vozidla při zatáčení. Práce rozebírá modelování, princip fungování brzd, popis podřízených systémů - ABS a ASR, ...
 • Vliv hloubky dezénové drážky na dosažitelné zpomalení vozidla 

  Kejíková, Barbora
  Práce je věnována pneumatikám osobních automobilů. Teoretická část zahrnuje popis výroby, konstrukce a parametrů pneumatik. Praktická část je tvořena experimentálním měřením, jehož cílem je zjistit vliv hloubky dezénu na ...
 • Vliv okamžité hmotnosti vozidel na jejich brzdnou dráhu 

  Motl, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problematiky brzdění vozidel, a to zejména těžkých užitkových vozidel, s ohledem na jejich okamžitou hmotnost. Uvádí přehled a rozdělení brzdových systémů a funkci brzd včetně schéma ...
 • Vliv zatížení nákladních vozidel na jejich dosažitelné zpomalení 

  Jirásková, Iveta
  Diplomová práce se zabývá problematikou brzdění nákladních vozidel při jejich různém zatížení. Teoretická část vymezuje konstrukci nákladních vozidel, brzdy nákladních vozidel, průběh brzdění a faktory, které brzdění ...