Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza spektra jednotlivých bubnů z bicí soupravy různě naladěných a hraných různě tvrdými paličkami 

  Cvetler, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá analýzou spektra membranofonů, přesněji bubnů z bicí soupravy. Analýzou spektra jsou hodnoceny aspekty, které mají vliv na spektrum nástroje, především na jeho inharmonicitu a generování hlukových ...
 • Naviják pro vodní sporty 

  Valenta, Jan
  Tato bakalářská práce obsahuje popis jednotlivých dílů konstrukce lanového navijáku na wakeboarding s uvedenými typy sériově vyráběných modelů navijáků. Dále práce obsahuje vlastní návrh a konstrukční řešení navijáku s ...
 • Návrh zdviže na palety 

  Hájek, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh zdviže na palety s autosedačkami o hmotnosti 200 kg. Toto zařízení je určené pro vertikální dopravu břemene mezi dvěma pracovními polohami, které jsou od sebe vzdáleny 6 m. ...
 • Pásové dopravníky - speciální konstrukce 

  Hejl, Radek
  Cílem této bakalářské práce je vypracování přehledu výrobců pásových dopravníku a jejich jednotlivých komponentů spolu s objasněním funkcí a konstrukcí vybraných celků. Práce obsahuje základní rozdělení, přehled výrobců ...
 • Pásový dopravník 

  Gelnar, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení pásového dopravníku na drcený vápenec.V úvodu jsou stručně shrnuty základní díly a koncepce řešení pásových dopravníků. V práci je proveden výpočet dle normy ČSN ISO 5048. ...
 • Pásový dopravník cihlové drti 

  Přecechtílek, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je provést výpočet a konstrukční návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu cihlové drti. Úvod práce obsahuje popis pásových dopravníků, jejich hlavní výhody a základní rozdělení. Práce dále ...
 • Pásový dopravník pro dopravu křemenného písku 

  Pech, Zdeněk
  Cílem této bakalářské práce je návrh šikmého pásového dopravníku pro dopravu křemenného písku dle zadaných parametrů. Úvod práce obsahuje užití, výhody, nevýhody a rozdělení pásových dopravníků. Dále jsou uvedeny jednotlivé ...
 • Pomocná jeřábová kočka licího jeřábu 

  Adam, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu jeřábové kočky. Konkrétně se jedná o pomocnou jeřábovou kočku, s požadovanou nosností 65 000 kg, uloženou na mostovém jeřábu, který je situován uvnitř haly ve slévárně. ...
 • Vizuální editor zápisu bubenických rytmů 

  Zelený, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením speciálního editoru pro zápis rytmů pro perkusní bicí nástroje. Editor musí být uživatelsky přívětivý a práce s ním musí být efektivní. Výslednou notaci je možné přímo vytisknout.