Now showing items 1-6 of 6

 • CESTA VODY (ZPÍVAT PROSTOR) 

  Orel Tomáš, Jakub
  Z cesty Jedovnického potoka: spojení s pramenem propadání do podzemních síní a cesty zpátky na světlo. Cesta Vody je intermediální báseň, která se zabývá elementem vody a charakterem její cesty krajinou, její přítomnosti ...
 • Generátor komixů - mashup 

  Krutiš, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace, ve které si uživatel může vytvořit a uložit komiks. Jako zdroje obrázků pro komiks jsou použity služby na internetu, které poskytují zdroje obrázků přes rozhraní ...
 • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

  Stehlík, Martin
  Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...
 • Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad 

  Blaha, Marek
  Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její ...
 • Studium vlivu zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách 

  Dürrová, Anastasia
  Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá vlivem zaváděného plynu na chemické procesy iniciované elektrickým výbojem v kapalinách. Jsou zde popsány možné metody diagnostiky reaktivních částic, které vznikají v ...
 • Výroba a vady ocelových odlitků 

  Smilovský, David
  Obsahem diplomové práce je rozbor vad a neshodné výroby ocelových odlitků ve slévárně Tatra Metalurgie a.s. Nejčastější vady zkoumaných odlitků jsou spojeny s bublinami. Práce z teoretické části rozebírá jednotlivé typy ...