Now showing items 1-3 of 3

 • Konstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků 

  Uhlíř, David
  Vaječné skořápky obsahují řadu významných složek, které je z nich možné vytěžit, proto jsou považovány jako perspektivní surovina pro další zpracování. Tato bakalářská práce se zabývá zajištěním vhodného dopravního zařízení ...
 • Návrh malého pásového dopravníku 

  Dražka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí a realizací malého pásového dopravníku do laboratoří Ústavu Automatizace a informatiky na VUT FSI pro aplikaci pick-and-place. Dopravník nebude převážet sypký, ani těžký ...
 • Pohony pásových dopravníků 

  Kryška, Martin
  Cílem této bakalářské práce bylo provést analýzu pohonů používaných pro pásové dopravníky. Uvést jejich vlastnosti a vhodnost použití v různých podmínkách. Byl proveden funkční výpočet pásového dopravníku na základě zadaných ...