Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza vlastností spínaných LED budičů 

  Stehlík, Ota
  Cílem této diplomové práce je navrhnout, vyrobit a ověřit funkčnost dvou různých LED budičů určených pro automobilový průmysl, které řídí vysoce svítivé bílé LED. Na začátku je stručný úvod vysvětlující princip činnosti ...
 • Budič světlometů s LED diodami 

  Christen, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací budiče LED diod, který je založen na integrovaných obvodech NCV78703 a NCV78723 od firmy ON Semiconductor. Cílem je vytvořit demonstrační aplikaci s těmito obvody pro potřeby ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole jsou rozebrány typy napájecích zdrojů, především pak zdroje spínané, snižující. V další kapitole ...
 • Driver pro vysoce svítivé bílé LED 

  Tomášek, Petr
  Práce se zabývá návrhem spínaného zdroje, který umožní napájení LED řetězce ze síťového napětí 230V/50Hz. V úvodní kapitole je rozebrán princip funkce LED diod a jejich základní parametry. Druhá kapitola se věnuje rozboru ...
 • Návrh modulu synchronního spínaného zdroje pro automobily 

  Sedlák, Jakub
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice DC/DC měničů a jejich použití pro automobilové osvětlení. V první části je lehce rozvedena teorie DC/DC měničů, jejich základní topologie a synchronní usměrnění. Dále práce ...
 • Pasivní PFC filtry pro spínané napájecí zdroje 

  Matejov, Michal
  Tato práce se zabývá teorií spínaných napájecích zdrojů. Jsou popsány různé způsoby jejich zapojení, které se v praxi používají. V navazující části jsou definovány požadavky na vstupní napájecí obvody pro tyto zdroje, ...
 • Spínaný budič výkonových LED s vyšší efektivitou 

  Doležal, Miroslav
  Tato práce popisuje problematiku spínaných měničů a výkonové ztráty takovýchto obvodů. Ztráty jsou zaměřeny na celkovou účinnost. První kapitola je věnována principu činnosti základních třech typů měničů (snižující, ...