Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ztráty stability termoplastových trubek 

    Procházka, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá ztrátou stability termoplastových trubek. Byl proveden experiment, ve kterém byly trubky zatěžovány v ose, přičemž byla sledována hodnota zatěžovací síly při ztrátě stability materiálu. Pro ...
  • Deformačně-napjatostní analýza ojnice spalovacího motoru pomocí MKP 

    Biječek, Tomáš
    V této diplomové práci je provedena MKP analýza ojnice ze spalovacího motoru Briggs & Stratton zahradní sekačky. V rámci výpočtů v MKP systému ANSYS Workbench je řešena statická deformačně-napjatostní analýza, stabilitní ...