Now showing items 1-1 of 1

  • Indukční průtokoměr 

    Kulenda, Vít
    Bakalářská práce popisuje základní teoretický princip indukčního snímače. Jsou zde publikovány informace o vlastnostech průtokoměrů, jejich konstrukci, montáži a použití. Dále jsou popsány problémy, které se mohou objevit ...