Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza budicího proudu u synchronních strojů 

    Kocman, Roman
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu budícího proudu u synchronních strojů. Obsahuje popis budících soustav synchronních strojů, význam a konstrukční provedení kluzného kontaktu a jeho zastoupení v elektrických strojích. ...
  • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

    Daněk, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...