Now showing items 1-2 of 2

  • Ceny stavebních prací na památkově chráněných objektech 

    Sýkorová, Eva
    Hlavním cílem této práce je seznámení s cenami ve stavebnictví a způsobem jejich stanovení. Dále představím vybraný památkový objekt – bývalou Zemskou porodnici v Praze známou dnes jako Porodnici u Apolináře, zaměřím se ...
  • Rekonstrukce památkově chráněných objektů 

    Oulehla, David
    Bakalářská práce se věnuje oblasti památkově chráněných objektů. Ve své práci představím 3 objekty s odlišným typem ochrany. Na základě dostupných podkladů budou vypracovány rozpočty na rekonstrukci kulturní památky v ...