Now showing items 1-4 of 4

 • Manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti 

  Beneš, David
  Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury a internetových zdrojů. Jsou zde popsány účetní systémy, úkoly manažerského ...
 • Metodologie modelu rozpočtu identifikace a alternativy 

  Klimaitienė, Rūta; Tilinskaitė, Asta (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012)
  Purpose of the research: to study the problem of evaluating the effectiveness of innovative environment institutions, and to define the possible approaches to build a methodology for assessing the effectiveness. Methods: ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - VĚDECKOTECHNICKÝ PARK TRIANGL 

  Výstup, Petr
  Předmětem této diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu Vědeckotechnického parku Triangl, jehož výstavba je plánována v Uherském Hradišti. Tento komplex budov bude sloužit k občanským, ...
 • Využití controllingu v podniku 

  Gerlichová, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na využití operativního controllingu v podniku, a to především na plánování a sledování odchylek. První část diplomové práce je teoretická, ve které budou popsány základní pojmy, které se následně ...