Now showing items 1-6 of 6

 • Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jedoucího mobilního pracovního stroje s pojížděným podložím se zaměřením na chování stroje a jeho konstrukčních celků při jízdě po povrchu, přičemž v práci jsou zahrnuty i pracovní ...
 • Konstrukce prosévacího zařízení pro práškové kovy 

  Malý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí zařízení na prosévání kovových prášků a problémy spojenými s touto technologií. Dále se práce zaměřuje na vibrace a jejich buzení. Na základě zadaných parametrů je v této práci vytvořen ...
 • Konstrukce semimobilního třídícího zařízení na štěrkopísek 

  Kala, Pavel
  Diplomové práce se zabývá návrhem konstrukce semimobilního zařízení pro třídění štěrkopísků. Práce popisuje konstrukční návrh jednotlivých částí stroje. Součástí práce jsou také kontrolní výpočty vybraných konstrukčních ...
 • Metody měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek 

  Vítek, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami měření a vyhodnocování vibrací pohonných jednotek. Úvodem práce je vymezení základních veličin vibrací. Dále pojednává o experimentální modální analýze, způsobech buzení vibrací a ...
 • Návrh hutnící desky 

  Svatoš, Ivo
  Návrh nesené vibrační desky jako přídavného hutnícího zařízení pro rýpadlo nebo nakladač. První část práce popisuje jednotlivé díly vibrační desky a pojednává o nejčastěji používaných řešení. V druhé části je proveden ...
 • Třísítný vibrační třídič 

  Švrček, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem vibračního třídiče se tře-mi nakloněnými sítovými plochami, který je určený k třídění sypkých nerostných surovin. Cílem diplomové práce je v první řadě vypracovat konstrukční ...