Now showing items 1-5 of 5

 • Budování bezpečnostního povědomí na základní škole 

  Kolajová, Jana
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na základní škole. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části jsou uvedeny základní pojmy z oblasti informační bezpečnosti a stručný popis ...
 • Návrh zavedení programu budování bezpečnostního povědomí na gymnáziu 

  Holásková, Marie
  Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí na gymnáziích. Diplomovou práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části je uvedeno teoretické vymezení základních pojmů z oblasti informační ...
 • Zavedení bezpečnostních opatření dle ISMS pro základní školu 

  Pexa, Marek
  Diplomová práce se zabývá zavedením bezpečnostních opatření pro základní školu. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části diplomové práce jsou zpracovány základní teoretické pojmy z oblasti informační bezpečnosti ...
 • Zavedení ISMS v malém podniku 

  Svoboda, Milan
  Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) v malém podniku. V této práci jsou rozebrána teoretická východiska, která jsou nutná pro pochopení a navržení ISMS. Návrh zavedení ISMS ...
 • Základy bezpečnostního povědomí pro žáky základních škol 

  Přibyl, Aleš
  Tato diplomová práce se zabývá vybudováním vzdělávacích modulů, které budou sloužit pro vybudování základního povědomí o bezpečnosti pro děti na základních školách. Teoretická část popisuje základní informace z této oblasti. ...