Now showing items 1-6 of 6

 • Akustické emise budov 

  Smažinka, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v ...
 • Akustické emise budov 

  Smažinka, Josef
  Diplomová práce se zabývá problematikou akustiky s hlavním zaměřením na akustické emise budov. První část práce má za úkol přiblížit čtenáři oblast akustiky jako celku. Dozví se základní pojmy, veličiny a vztahy, které v ...
 • Komunikační systém pro nevidomé - pevná část 

  Botko, Ondřej
  Předložená práce se zabývá problematikou navigace nevidomých občanů v prostorách budov, kde není možná navigace pomocí navigačních systémů typu GPS (Global Positioning Systém). Je navrženo řešení této problematiky pomocí ...
 • Posouzení napadení objektu plísněmi 

  Ilona Kukletová, Pavel Buchta (Akademické nakladatelství CERM, 2019-03)
  V současné době se stále častěji setkáváme s problémem plísní, které kolonizují povrchy staveb, a to jak vnitřní, tak vnější. Hlavním důvodem těchto problémů je změna životního stylu a s tím související způsob užívání a ...
 • Procedurální město 

  Dolejška, Daniel
  Cílem této práce je implementovat konfigurovatelný nástroj (program), který bude schopen sestavit model města. Program používá knihovnu OpenGL pro vizualizaci a principů procedurálního generování k vytváření jednotlivých ...
 • Tests on Material Compatibility of Phase Change Materials and Selected Plastics 

  Ostrý, Milan; Bantová, Sylva; Struhala, Karel (MDPI, 2019-04-10)
  This study follows existing research and provides experimental evaluation of the suitability of selected PCMs for proposed integration in building structures. Two organic PCMs, two inorganic PCMs and three representative ...