Now showing items 1-9 of 9

 • Komunikační mix stavební firmy 

  Zela, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na komunikační mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii komunikačního mixu, v druhé části analyzuji současnou propagaci společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Marketing stavební společnosti 

  Zela, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix stavební společnosti. V první části se věnuji samotné teorii marketingového mixu, v druhé části analyzuji současný marketing společnosti Inter-Stav, spol. s r.o. Závěrečná ...
 • Návrh rozvoje zahraničních aktivit firmy 

  Sieczková, Jana
  Tato práce analyzuje problematiku související s rozvojem zahraničních aktivit ve firmě zabývající se montáží ocelových konstrukcí OK mont - STM, s.r.o. Obsahuje taková optimální řešení, která by pomohla ve firmě rozvíjet ...
 • Organizace a příprava stavební zakázky 

  Vaculík, Jakub
  Předmětem bakalářské práce je popsání průběhu přípravy a organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Nejprve je problematika vysvětlena teoreticky a poté prakticky zpracována na zvolené zakázce. Řešenou stavební ...
 • Organizace zakázky ve stavebním podniku 

  Štrbavý, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je popsání průběhu organizace konkrétní zakázky ve stavebním podniku. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na popis základních pojmů a problematiku projektového řízení. Praktická ...
 • Požadavky na manažera ve stavebním podniku 

  Jirátková, Marie
  Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké jsou požadavky na manažery ve stavebním podniku. Práce pojednává o tom, jaké jsou na pozici manažera ve stavebnictví kladeny nároky, jaké by měl/a mít schopnosti, a jiné dovednosti. ...
 • Příprava a řízení zakázky ve stavebním podniku 

  Jedlička, Jan
  Předmětem této diplomové práce je popis přípravy a řízení zakázky ve stavebním podniku s využitím nástrojů projektového řízení. V diplomové práci se prolíná teoretická část s praktickou částí, kdy je v první řadě vysvětlena ...
 • Řízení nákladů ve stavebním podniku 

  Pech, Jiří
  Hlavní motivací podnikání je tvorba zisku. Pro tvorbu zisku je potřeba postupovat v tvorbě ceny od nákladů. Abychom mohli mít prosperující stavební podnik, musíme náklady řídit a mít je pod kontrolou. Celá práce je zaměřená ...
 • Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě 

  Adámek, Ondřej
  Má diplomová práce zaměřená na téma „Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě“ ve své první části nejprve charakterizuje obor stavebnictví a stavební podnik a jeho okolí. Dále se zabývá teorií vedení a ...