Now showing items 1-2 of 2

  • Informační modelování budov vodárenských objektů 

    Maňas, Jaroslav
    Tato práce se zabývá tvorbou BIM modelu v softwaru Revit z dat laserového skenování. Práce se zaměřuje především na TZB vodárenského objektu. V teoretické části je nastíněna základní problematika laserového skenování, ...
  • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

    Cupák, Michal
    Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...