Now showing items 1-4 of 4

 • Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů 

  Dvořáček, Michal
  Cílem mé diplomové práce na téma Nájezdy pro přívěs pro přepravu stavebních strojů je navrhnout funkční koncepci zadních dělených sklápěcích nájezdů pro přívěs na přepravu stavebních strojů s pásovým a kolovým podvozkem. ...
 • Obytný soubor Nový Žižkov - stavebně technologický projekt 

  Gabriel, Jan
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu pro stavbu obytný soubor Nový Žižkov v Poděbradech, na které se budu nejvíce zaobírat technologickou etapou hrubé stavby hlavního stavebního ...
 • Přepravník stavebních strojů 

  Kozel, David
  Předmětem diplomové práce je konstrukční návrh přívěsu určeného k přepravě stavebních strojů po pozemních komunikacích. Konstrukční návrh zohledňuje legislativní požadavky pro danou kategorii přípojného vozidla. Práce ...
 • Stavebně technologický projekt podnikatelského inkubátoru 

  Sviták, Marek
  Obsahem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu podnikatelského inkubátoru. Cílem tohoto stavebně technologického projektu je přiblížení postupu výstavby v rámci vypracování studie realizace hlavních ...