Now showing items 1-1 of 1

  • Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS 

    Cupák, Michal
    Tato práce řeší návrh a implementaci knihovny analytických modulů pro správu budov a jejích zařízení. Knihovna je navrhnutá pro geografický informační systém ArcGIS a implementovaná v programovacím jazyce Python. Jednotlivé ...