Now showing items 1-3 of 3

 • Návrhář a generátor budov 

  Jurka, Zdeněk
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou 2D editoru pro rychlý převod bitmapové předlohy půdorysu budovy do vektorové reprezentace. Důraz je kladen na ucelený objektový návrh editoru umožňující jeho rozšíření o část automaticky ...
 • Zaměření budovy hospice v Rajhradě 

  Papež, Jakub
  V této diplomové práci byl vytvořen 3D model a stavební výkresy budovy hospice v Rajhradě. Tyto produkty slouží provozovateli pro správu budovy, plánování rekonstrukcí a přístaveb. V úvodní části práce jsou uvedeny informace ...
 • Zpracování dokumentace hospicu v Rajhradě 

  Poledňák, Jindřich
  Předmětem diplomové práce je tvorba 3D modelu a stavebních výkresů hlavní budovy hospice v Rajhradě. Úvodní část obsahuje seznámení s lokalitou a popis měřických prací. Dále je práce věnována 3D modelování v softwaru AutoCAD ...