Now showing items 1-20 of 22

 • Aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR 

  Fuksová, Romana
  Předmětem této diplomové práce je ověření použitelnosti resp. aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR, stanovení cen, porovnání jejich vzájemného poměru a srovnání s cenami z cenové ...
 • Analýza realitního trhu v dané lokalitě 

  Bačíková, Tereza
  Tato bakalářská práce analyzuje tržní cenu nemovitostí. V první řadě vymezuje základní pojmy týkající se trhu s realitami, provádí rozdělení tohoto trhu podle různých hledisek, zabývá se i cenovými mapami města Olomouce. ...
 • Bytový dům Novosedly 

  Kalousová, Kamila
  Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout bytový dům se suterénem a čtyřmi nadzemními podlažími s výstupem pro dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je tedy bytový dům s garážemi, který se bude nacházet v obci ...
 • Faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých na vybraném území 

  Olbrechtová, Zuzana
  Práce se zaměřuje na faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých v rámci tržního oceňování, konkrétně ovlivňující tržní hodnotu stavebních pozemků, rodinných domů a bytových jednotek. V současné době neexistuje publikace, ve ...
 • Návrh obytné zóny v obci Pustiměř 

  Drnovský, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Pustiměř. Na poli jsou navrženy nové pozemní komunikace, rozvrženy stavební parcely a také vyřešena statická doprava. V rámci práce byly navrženy tři varianty, jedna byla ...
 • Návrh obytné zóny v obci Uničov 

  Navrátilová, Iveta
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem obytné zóny v obci Uničov. Byla zde navržena nová pozemní komunikace, rozmístění stavebních parcel a vyřešení statické dopravy. Byly navrhnuty 3 varianty obytné zóny. Nejvhodnější ...
 • Návrh obytné zóny v Třinci 

  Szturc, Václav
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny na vymezeném území v obci Třinec. Následné vhodné rozmístění stavebních parcel, včetně návrhu pozemních komunikací a vyřešení statické dopravy. Samotný návrh byl vytvořen ve třech ...
 • Návrh obytné zóny v Dolní Lutyni 

  Tkáčová, Klára
  Cílem bakalářské práce je návrh variantního řešení obytné zóny v obci Dolní Lutyně. Jedná se především o nalezení vhodného uspořádání stavebních pozemků na vymezeném území, vyřešení dopravní infrastruktury a dopravy statické. ...
 • nízkopodlažní bytový dům 

  Koutný, Petr
  Předmětem předkládané bakalářské práce je zpracování návrhu bytového domu s hromadnou garáží ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod ...
 • Obytná zóna obec Chválkovice 

  Rejzek, Jan
  Cílem bakalářské práce je návrh obytné zóny v obci Chvalkovice. Na stávajícím travnatém pozemku byly navrženy nové pozemní komunikace, parkovací stání, rozvržení stavebních parcel a rozmístění inženýrských sítí v uličním ...
 • Penzion s restaurací 

  Koutný, Petr
  Předmětem předkládané diplomové práce je zpracování návrhu penzionu s restaurací ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Objekt se bude nacházet ve městě Bystřice pod Hostýnem, bude ...
 • Polyfunkční dům 

  Fiala, Pavel
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu. Objekt se nachází na okraji města Třebíče. Pozemek je mírně svažitý k jižní straně. Základy jsou tvořeny betonovými ...
 • Polyfunkční dům 

  Dostálek, Tomáš
  Předmětem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního domu. Objekt se nachází na okraji města Nasavrky. Terén je mírně svažitý směrem k severovýchodu. V blízkosti pozemku byl ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků ve vybrané lokalitě v Přerově 

  Kuča, Jiří
  Úkolem diplomové práce je posoudit vliv územního plánování na cenu pozemk ve vybrané lokalit v Perov. Práce je rozdlena na dv ásti. Teoretická ást se zabývá právními aspekty územního plánování a popisem vybrané lokality. ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na ceny pozemků ve městě Žďár nad Sázavou a jeho okolí 

  Balarinová, Pavla
  Diplomová práce řeší změny územního plánování a jejich celkový vliv na výslednou cenu pozemků. Vybrané pozemky jsou v lokalitě Dolní Rožínka a Žďár nad Sázavou, v místní části Stržanov. U obou pozemků jsou stanoveny ceny ...
 • Rodinný dům na Myjave 

  Mizerák, Maroš
  Tématom bakalárskej práce je novostavba rodinného domu v Myjave. V dome je jedna obytná miestnosť na prvom podlaží a štyri sú na druhom podlaží. Objekt je zasadený do svahového terénu. Objekt má dve nadzemné a jedno podzemné ...
 • Rodinný dům s ordinací - Bystřice pod Hostýnem 

  Novosad, Jiří
  Předmětem předkládané bakalářské práce je zpracování návrhu rodinného domu se zubní ordinací ve formě projektové dokumentace, včetně problémů, které s daným tématem souvisí. Dům se bude nacházet ve městě Bystřice pod ...
 • Rodinný dům s ordinací praktického lékaře v Broumově 

  Volf, Josef
  Tématem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s ordinací praktického lékaře v Broumově. Bytová část je rozdělena do dvou samostatných bytových jednotek. Jeden z bytů je mezonetový. Ordinace je bezbariérová. Má ...
 • Rodinný dvojdům, Lanškroun 

  Němec, Ondřej
  Bakalářská práce vychází z návrhu rodinného dvojdomu v Lanškrouně, na ulici Slovenské. Zadaná stavební parcela se nachází v nově vzniklé čtvrti, na okraji města, která je určená pro zástavbu rodinnými domy. Dvojdům má tvar ...
 • Rozdíl mezi cenou zjištěnou rekreační chaty a rekreačního domku o stejné velikosti na Vysočině 

  Lahodný, František
  Závěrečná diplomová práce se věnuje stanovení rozdílu mezi cenou rekreační chaty a rekreačního domku o stejné velikosti na Vysočině. Na začátku práce jsou vysvětleny základními pojmy spojené s oceňováním nemovitostí, ...