Now showing items 1-16 of 16

 • Činnost finančního poradce při zajišťování bydlení klientovi 

  Vrtíková, Pavla
  Diplomová práce rozebírá důležitost vlastního bydlení, možnosti jeho financování, zejména pak podrobněji úvěry ze stavebního spoření a hypoteční úvěry. Poté zmiňuje současnou situaci na trhu s úvěry a nemovitostmi. Ve druhé ...
 • Financování bydlení 

  Martinák, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je zpracování problematiky financování bydlení. Teoretická část se zabývá bytovým trhem v České republice v obecné rovině. Dále se zabývá rodinným rozpočtem a rozborem možností financování, zejména ...
 • Financování bydlení a řízení rodinného rozpočtu 

  Mikláš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou financování vlastnického bydlení s dopady na rodinný rozpočet. V rámci práce je navržen postup, jak splatit dříve úvěr, který je použitý na financování bydlení, dále je popsáno, ...
 • Financování nemovitosti z pohledu investora 

  Svobodová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá financováním nemovitosti. V teoretické části jsou představeni účastníci trhu s nemovitostmi, dále jsou upřesněny druhy nemovitostí se základními údaji o bydlení v České republice a teoretickou ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Náglová, Martina
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti financování bydlení. Cílem této práce je seznámení s konkrétními formami, zdroji a postupy financování bydlení a schopnosti jejich aplikace ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Hanulíková, Marie
  Bakalářská práce se věnuje formám a způsobům, jakými lze financovat vlastní bydlení. Cílem práce je získání poznatků o možnostech, které se nabízejí k financování bydlení a jejich následná aplikace. První část je zaměřena ...
 • Možnosti financování bydlení v České republice 

  Benešová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování bydlení v České republice se zaměřením na stavební spoření a hypoteční úvěr. Nejdříve vysvětluje základní parametry těchto produktů. Ve druhé části se zaměřuje na současnou ...
 • Možnosti financování nemovitosti 

  Šiklová, Aneta
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech financování nemovitosti a základních možnostech investování. Cílem této práce je seznámení se základními produkty, kterými lze financovat koupi nemovitosti, a následně seznámení ...
 • Návrh financování bydlení v České republice 

  Nykodýmová, Veronika
  Tato práce se zabývá zkoumáním situace na trhu s rezidenčními nemovitostmi a možnostmi financování bydlení. Teoretická část obsahuje zejména vymezení základních pojmů a seznámení s hlavními oblastmi financování bydlení. ...
 • Návrh financování bydlení v nové bytové výstavbě 

  Procházka, Štěpán
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou dostupných forem financování bydlení v České republice. Pozornost je zaměřena zejména na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření, včetně úvěrů překlenovacích. Zmíněny jsou ale ...
 • Návrh optimalizace způsobu financování bydlení v ČR 

  Pomichálková, Lucie
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu možností financování bydlení v České Republice. Nejprve popisuje základní charakteristiky trhu s byty. Dále představuje možnosti financování bydlení pomocí různých nástrojů ...
 • Návrh optimálního financování při koupi nemovitosti do osobního vlastnictví 

  Slouková, Hana
  Tato práce se zabývá zkoumáním situace na trhu s nemovitostmi a hledá nejlepší řešení financování bydlení. Zaměřuje se na mne samotnou, tedy na konkrétní osobu, pro kterou jsou výsledky této práce navrženy, přičemž bere v ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Holásková, Petra
  Tato práce se zabývá zkoumáním situace na trhu s nemovitostmi a možnostmi financování bydlení. Teoretická část obsahuje zejména vymezení základních pojmů a seznámení s hlavními oblastmi financování bydlení. Praktická část ...
 • Optimalizace financování bydlení 

  Roubcová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení. V teoretické části budou objasněny základní pojmy v oblasti financování bydlení. V práci bude popsáno financování právnických a fyzických osob. Samostatná ...
 • Posouzení finanční efektivnosti pronájmu a koupě bytu jako možných alternativ řešení bydlení 

  Šindelek, Martin
  Předmětem diplomové práce je finanční problematika vlastnického a nájemního bydlení v ČR. Teoretická část se zabývá životní úrovní, plánováním peněžních toků domácnosti, bytovým fondem ČR a největší pozornost je kladena ...
 • Výběr vhodné formy financování vlastního bydlení 

  Kubíček, Michal
  Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti financování bydlení v České republice. Nejprve jsou zde popsány některé ze základních pojmů, se kterými se můžeme setkat v přímém styku s touto problematikou. Dále popisuje ...