Now showing items 1-20 of 27

 • Analýza bankovních a pojistných produktů z daňového hlediska 

  Kačorová, Monika
  Tato práce se zabývá analýzou bankovních a pojistných produktů z pohledu daňového. Je zaměřená na produkty 3 největších bank s významným podílem na českém trhu. Na základě zjištěných skutečností jsem zanalyzovala a navrhla ...
 • Ekonomická analýza cash flow nízkoenergetických staveb RD 

  König, Michal
  Předmětem diplomové práce je analýza provozních nákladů domácnosti v domech různé energetické kategorie. Teoretická část je proto věnována problematice pasivních domů, kde jsou vysvětleny jejich principy a odlišnosti od ...
 • Expertní systém pro výběr spořícího produktu pro klienty společnosti OVB Allfinanz, a.s. 

  Bednářová, Zuzana
  Diplomová práce se zabývá možnostmi dobrovolného spoření na důchod. V práci jsou popsány důchodové systémy vybraných evropských států a České republiky. Je zde zhodnocen současný stav těchto systémů a problémy, kterým musí ...
 • Financování bydlení v rámci finančního plánu koncového klienta 

  Pražák, Antonín
  Tato bakalářská práce se zabývá financováním bydlení a jeho dopady na tvorbu finančního plánu člověka. V práci jsou srovnány dva nejčastější produkty využívané za účelem financování bydlení, kterými jsou hypoteční úvěr a ...
 • Financování investičního záměru 

  Papež, Radek
  Bakalářská práce se zabývá financováním developerských projektů. Teoretická část se zaměřuje na možnosti financování developerských projektů. Praktická část obsahuje analýzu možností financování pro realizaci konkrétního projektu.
 • Financování koupě bytu v soudobých podmínkách České republiky 

  Valchářová, Lada
  Tématem diplomové práce je financování koupě bytu v soudobých podmínkách České republiky. Zaměřuje se na analýzu zejména hypotečních úvěrů a produktů stavebního spoření. Dále se věnuje komparaci navrhovaných možných variant ...
 • Kritické zhodnocení bytové politiky v České a Slovenské republice a Maďarsku 

  Vágó, Gábor
  Hlavným ciežom mojej bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť bytovú politiku a štátnu podporu bývania, ďalej porovnať vybrané štáty s bytovou politikou vyspelejších štátov Európskej únie. Zistiť najlepší spôsob na ...
 • Modelace možných finančních zdrojů na pořízení nemovitosti 

  Topinka, Zdeněk
  Cílem práce bylo analyzovat možné zdroje finančních prostředků pro financování nemovitosti v České republice. Zdroje byly zkoumány pro potřeby vlastního bydlení a potřeby podnikání. V diplomové práci jsou popsány jednotlivé ...
 • Modelování finančních zdrojů spojených s pořízením vybrané investice při respektování času 

  Roudná, Veronika
  Investování peněžních prostředků do bydlení je pro většinu lidí v životě tou objemově nejrozsáhlejší investicí, a proto je důležité jednotlivé finanční kroky vhodně promyslet, aby byla zajištěna plynulá schopnost splácet ...
 • Modrá pyramida, stavební spořitelna, a.s. Financování výstavby rodinného domu 

  Loučková, Pavla
  Tato diplomová práce na téma Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. – Financování výstavby rodinného domu se zabývá především úvěry poskytovaným Modrou pyramidou stavební spořitelnou, a.s. Cílem této práce je navržení ...
 • Možnosti financování výstavby rodinného domu 

  König, Michal
  Ve své bakalářské práci chci prezentovat jednotlivé možnosti financování stavební zakázky. V praktické části budu řešit způsoby financování konkrétního projektu - jednopodlažní rodinný dům - a jejich následným zhodnocením.
 • Možnosti použití hodnotové analýzy při výběru poskytovatele hypotečního úvěru 

  Pískatá, Petra
  Cílem této diplomové práce je nalézt nejvhodnější variantu hypotečního úvěru pro typového zájemce o úvěr. V první části je pojednáno o problematice financování vlastního bydlení, možnostech financování s pomocí úvěrů a je ...
 • Návrh expertního systému pro výběr vhodného spořícího produktu pro klienty společnosti AWD 

  Průdek, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá fungováním současného důchodového systému v České republice a ve vybraných zemích. Jsou zde popsány rozdíly ve financování a v pilířích, na kterých tyto systémy stojí. Dále jsou v této práci ...
 • Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Hulewiczová, Monika
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku optimalizace financování vlastního bydlení. Analyzuje současný trh nemovitostí a vývoj hypotečního trhu. Dále rozebírá hlediska posuzující efektivnost daného finančního produktu. ...
 • Návrh optimalizace financování vlastního bydlení 

  Ambrožová, Helena
  Tato práce se zabývá analýzou možností financování bydlení. Popisuje fungování stavebního spoření a hypotečního úvěru, možnosti a způsoby refinancování hypoték, možnosti využití státní podpory, srovnání a kombinace více ...
 • Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

  Bačíková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho ...
 • Návrh způsobu financování bydlení klientů realitní kanceláře 

  Máčková, Zuzana
  Bakalářská práce se zaměřuje především na nejvýznamnější finanční produkty na trhu s nemovitostmi. První část pojednává o určitých druzích hypotečního úvěru, jeho zajištění, postupu při vyřízení a poplatcích za vyřízení, ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Plháková, Dana
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi financování vlastního bydlení na území České republiky. Konkrétně je analyzováno využití hypotečního úvěru a stavebního spoření. Oportunitně je v úvahu brána i možnost nájemného bydlení, ...
 • Návrh způsobu financování vlastního bydlení 

  Koutná, Drahomíra
  Tato práce podává ucelený přehled o finančních produktech na trhu. Popisuje možnosti, které mohou jednotlivci nebo rodiny využít při řešení této otázky. Teoretická část popisuje základní druhy financování bydlení, a to ...