Now showing items 1-4 of 4

 • Bytový dům Prostějov, stavebně technologická příprava stavby. 

  Pokorný, Jan
  V diplomové práci se věnuji stavebně technologické přípravě bytového domu v Prostějově. Cílem mé práce je navrhnout optimální postup výstavby. Práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci, projekt zařízení staveniště, ...
 • Bytový dům v Nymburku - stavebně technologický projekt 

  Kočí, Lukáš
  Cílem práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu pro objekt bytového domu v Nymburku. Obsah diplomové práce je technická zpráva ke stavebně technologickému projektu, studie realizace hlavních ...
 • Řešení technologické etapy vrchní stavby polyfunkčního domu v Žilině 

  Papučík, Lukáš
  Cieľom práce je spracovanie stavebne technologickej etapy hrubej vrchnej stavby polyfunkčného domu v Žiline. Obsah bakalárskej práce je technická správa stavebne-technologického projektu, časový plán výstavby zadanej ...
 • Technologická studie výstavby domu s lékařskou péčí 

  Voves, Martin
  Bakalářská práce řeší studii výstavby domu s lékařskou péčí realizovaného v proluce mezi stávající řadovou zástavbou v ulici Václavské v Jindřichově Hradci. Studie se zabývá realizací hlavních technologických etap během ...