Now showing items 1-2 of 2

  • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

    Srpková, Barbora
    Pro návrh byly klíčové světelné podmínky danné parcely. Ty vygenerovaly základní tvarové řešení návrhu. Dále byl objekt citlivě řešen dle výškových úrovní okolních domů a s ohledem na minimální stínění. V parteru se nachází ...
  • Modernizace studeného dávkování pro výrobu betonových prefabrikátů 

    Baňka, Zdeněk
    Tato diplomová práce se zabývá modernizací již několik let provozujícího zařízení pro studené dávkování při výrobě betonových prefabrikátů. Řeší kompletní návrh nového vynášecího pásového dopravníku a odstranění problémů ...