Now showing items 1-2 of 2

  • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

    Grob, Filip
    V této práci jsme se zaměřili na použití daného laseru při výrobě solárních článků. V první části Bakalářské práce jsou obecně a teoreticky zpracovány poznatky v oboru fotovolaiky a aplikacích laserů. V druhé části práce, ...
  • Využití laserových procesů při výrobě solárních článků 

    Zapletal, Petr
    Diplomová práce je zaměřena na použití daného typu laseru při výrobě solárních článků. První část této práce je zaměřena na teoretické zpracování fotovoltaiky, laserů a aplikací laserů ve fotovoltaice. Druhá část této práce ...