Now showing items 1-2 of 2

  • Protichybové systémy s prokládáním 

    Pacher, Jakub
    Tato práce se zabývá protichybovými systémy s prokládáním. Nejdříve je podán přehled o často používaných zabezpečovacích kódech. Dále jsou popsány základní dvě techniky prokládání spolu s jejich porovnáním. V další části ...
  • Protichybové systémy využívající blokové kódy 

    Pacher, Jakub
    Práce se zabývá výběrem a následným ověřením funkčnosti samoopravného kódu vhodného pro zabezpečení proti shlukujícím se chybám. Nejprve je podán rozbor protichybového kódového systému a požadavky kladené na něj. Dále je ...