Now showing items 1-1 of 1

  • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

    Sedláček, Jakub
    Tématem diplomové práce je návrh nového brněnského hlavního nádraží. Řešené území novostavby protíná hranice tří katastrálních území Brna, konkrétně se jedná o Komárov, Štýřice a Trnitou. Zahrnuje samotné drážní těleso, ...