Now showing items 1-9 of 9

 • Návrh na zvýšení prodeje zmrzlinových dezertů na trhu v ČR 

  Jarchovský, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení obratu jednoporcových zmrzlinových dezertů firmy ABC s.r.o. v České republice. V práci je nejdříve zpracována podrobná analýza jednotlivých činností firmy s jejich vyhodnocením ...
 • Návrh rozvoje obchodních aktivit společnosti ADALO, s r. o. 

  Mindl, Petr
  Diplomová práce se zaměřuje na vymezení nového obchodního modelu vybraného podniku působícího v oblasti vývoje informačních systémů a webových aplikací. Na základě teoretických poznatků je v práci zpracována analýza ...
 • Podnikatelský plán pro podnikání v oblasti sociálních a zdravotních služeb 

  Tvrzníková, Anna
  Diplomová práce je návrhem pro vznik živnosti v oblasti sociální a zdravotní služby v regionu Jihomoravského a Olomouckého kraje. Práce vychází z teoretických poznatků o podnikání v sociálně orientovaných službách a z ...
 • Rozvoj obchodních aktivit pivovaru 

  Mičková, Lucie
  Předkládaná diplomová práce charakterizuje, analyzuje a hodnotí současnou situaci pivovaru Holba, a.s. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzu společnosti, konkrétně interní a externí analýzu. Z analýzy vnitřního a ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku na trhu domácí automatizace a regulace 

  Svobodová, Sára
  V bakalárskej práci sa zaoberám návrhmi na rozvoj obchodných aktivít českej spoločnosti Faster CZ spol. s r.o., ktorá pôsobí na globálnom trhu domácej automatizácie a regulácie. Predmetom podnikania je výroba a predaj ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti GEOPEN, s.r.o. 

  Kašpar, Karel
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu firmy GEOPEN, s.r.o. Práce obsahuje analýzu a následný návrh na rozvoj obchodních aktivit firmy. Návrh obsahuje rozšíření aktivit firmy o internetový prodej, který by měl přispět ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti H SORTA s.r.o. 

  Hejlová, Veronika
  Tato diplomová práce se zaměřuje na rozvoj obchodních aktivit společnosti H SORTA s.r.o., zabývající se prodejem strojírenského zboží. Cílem práce bylo zpracovat návrh možnosti rozšíření činností na základě vyhodnocení ...
 • Rozvoj obchodních aktivit wellness centra 

  Urbánková, Andrea
  Bakalářská práce je zaměřena na rozvoj obchodních aktivit společnosti Ponder a.s., jejíž hlavní náplní je provoz wellness centra 4Comfort. Obsahuje návrh rozvoje obchodních aktivit vedoucí ke zvýšení příjmů v letním období ...
 • Rozvoj obchodních aktivit zavedením služby laserové bludiště 

  Tranová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Laser Arena Brno. Práci tvoří čtyři základní části. První část vymezuje problém a stanoví cíle, metody a postup zpracování. Teoretická část definuje potřebné ...