Now showing items 1-8 of 8

 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Hlavničková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá založením společnosti, která v našich podmínkách není tak častá. Tématem této práce je založení menší prodejny s cukrářskými a pekařskými potřebami se sídlem ve městě Brně. Práce též obsahuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čiháková, Jana
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování reálného podnikatelského záměru do podoby podnikatelského plánu na založení a následný provoz dětské obuvi. V první části posbírám teoretická východiska a v druhé části praktická ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vykydal, Tomáš
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení konkrétního podniku. Teoretické část je založena na analýzu jednotlivých částí podnikatelského plánu a problematiku elektronického obchodování. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Sudová, Sabina
  Cílem této diplomové práce je vypracovat reálný a proveditelný podnikatelský plán, na založení baby - kavárny. Teoretická část se zabývá především analýzou jednotlivých částí podnikatelského plánu, právními a ekonomickými ...
 • Podnikatelský záměr 

  Blumensteinová, Romana
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru pro zahájení podnikání v oblasti hostinské činnosti v Brně - Vinohradech. Práce popisuje teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kabeláč, Michal
  Diplomová práce je zaměřena na vypracování podnikatelského záměru pro pořádání letních fotbalových kempů pro děti ve věku od 6 do 12 let. Práce popisuje teoretická východiska potřebná k vypracování podnikatelského záměru. ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Hladíkova, Kateřina
  Předmětem této diplomové práce je definovat podnikatelský záměr konkrétní malé firmy a zpracovat ho následně do podoby podnikatelského plánu. První část práce tvoří úvod do problematiky malých a středních podniků, jsou zde ...
 • Založení malého podniku - mléčný bar 

  Možný, Michal
  Cílem diplomové práce je vytvořit reálný podnikatelský plán k založení malé prodejny Mléčný bar, Kuřim. V první teoretické části dojde k seznámení se základními pojmy, vymezení potřebných analýz a podrobnému popisu ...