Now showing items 1-12 of 12

 • Firma, podnik nebo obchodní závod? Některé termíny ekonomických disciplín v konfrontaci s jejich legální definicí 

  Skalická, Martina (MAGNANIMITAS, 2015-06-01)
  Cílem příspěvku je prostřednictvím metod analýzy a komparace identifikovat rozdíly, resp. shodu mezi významem některých odborných ekonomických termínů používaných v českém jazyce a legálními definicemi těchto pojmů v ...
 • Motivace zaměstnanců ve vybrané obchodní společnosti a změny s tím související 

  Blažek, Ondřej
  Hlavním cílem předkládané diplomové práce je návrh změn stávajícího motivačního programu ve vybrané obchodní korporaci a jiných oblastí úzce související s motivací zaměstnance. K dosažení tohoto cíle byla prostudována ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků podniku 

  Mazáková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá spokojeností zákazníků vybraného obchodního podniku. První část práce shrnuje teoretické poznatky týkající se daného tématu, které jsou využívány v dalších částech práce. Praktická část pojednává ...
 • Návrh podnikatelského záměru - založení kavárny 

  Šrámková, Karolína
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně kavárny. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření nově vzniklé společnosti.
 • Podnikatelský záměr 

  Pešina, František
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na založení společnosti, která bude nabízet služby vedení účetnictví, daňového poradenství a mzdové agendy. Podnikatelský plán zohledňuje teoretická východiska a problematiku ...
 • Podnikatelský záměr - Založení restaurace 

  Krejčíř, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje ...
 • Podnikatelský záměr firmy 

  Burša, Vít
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně maloobchodu s vinařskými potřebami v Podivíně. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje hospodaření ...
 • Podnikatelský záměr pro založení restaurace 

  Krejčíř, Vojtěch
  Tématem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru firmy, konkrétně luxusní restaurace spojené s již zavedenou sítí pivnic. Práce vychází z teoretických podkladů, analyzuje prostředí, možná rizika a nastiňuje ...
 • Rozhodování o volbě formy podnikání 

  Irein, Vítězslav
  Diplomová práce se zaměřuje na rozhodovací proces při výběru formy podnikání. Nachází a popisuje jednotlivá kritéria, která by měla být posuzována při tomto výběru. Na modelové situaci tato kritéria dále srovnává a hodnotí ...
 • Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability 

  Starý, Jan
  Tato diplomová práce na téma Specifika finančního řízení stavebního podniku v období ekonomické nestability provází problematikou hospodaření společností v době krize. Je rozdělena na 2 části, a to teoretickou a praktickou. ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Lesonický, Michal
  Bakalářská práce je zaměřena na studii průběhu zakázky zvoleným obchodním podnikem. Ve své práci se nejprve zabývám teoretickou částí. Poté představuji společnost LX servis Group s.r.o. a provádím jeho analýzu. Na základě ...
 • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

  Habrovcová, Iva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením průběhu zakázky obchodním podnikem a následně navrhuje opatření vedoucí ke spokojenosti zákazníka z pohledu dodacích termínů a jakosti tak, aby společnost měla spokojené a loajální ...