Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr založení nové restaurace 

    Škarda, Jakub
    Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení nové restaurace, která se bude věnovat slovenské, maďarské a české kuchyni. Součástí práce je tvorba modelu na předpověď výnosů a nákladů v příslušném ...
  • Zavedení Business Continuity and Disaster Recovery strategie 

    Solár, Matúš
    Táto diplomová práca sa zaoberá a analyzuje problematiku stratégie kontinuity činností a obnovy po katastrofe. Navrhuje možné riešenia a ich praktickú implementáciu v reálnom prostredí banky. Súčasťou práce sú teoretické ...