Now showing items 1-15 of 15

 • Informační strategie firmy 

  Hrabčak, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malého podniku 

  Vantroba, Štefan
  Cielom tejto diplomovej prace je navrhnut podnikatelsky plan na rozvoj malej firmy. V prvej casti je teoreticky opisane prostredie malych firiem. Dalej je skumane obchodne prostredie firmy a adopcia praktik riadenia vztahu ...
 • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

  Příkazský, Petr
  Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Procházka, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vypracování podnikatelského záměru rozvoje společnosti Vinium. První část mé práce obsahuje teoretické poznatky, které využiji pro analýzu současné situace v části druhé. Předmětem ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubálková, Zuzana
  Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Souček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá navržením podnikatelského záměru rozvoje společnosti. Na základě analýzy současného stavu podniku a jeho okolí byla navržena strategie dalšího rozvoje. Jedná se o komplexní řešení, které by mělo ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Koch, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na určení pozice malých podniků v ekonomice, současné možnosti elektronického podnikání na internetu a strukturu podnikatelského plánu pro vznikající nebo již vzniklou firmu. Předmětem je ...
 • Rozvoj malého rodinného podniku 

  Nováková, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá rozvojem malého rodinného podniku. Teoretická část obsahuje podklady z oblasti podnikání. Následuje analytická část, kde je podrobně popsáno jak vnitřní, tak i vnější prostředí konkrétního podniku. ...
 • Rozvoj obchodních aktivit organizace 

  Praus, Jiří
  Tato diplomová práce popisuje sestavení podnikatelského záměru pro rozvoj obchodních aktivit neziskové organizace LIBERTÉ CZ. V práci jsou uvedena teoretická východiska, která slouží pro stanovení a upřesnění základních ...
 • Strategie rozvoje malého podniku 

  Nácovský, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného stavu vybrané společnosti a jejího okolí. Pomocí strategické analýzy je určena konkurenční výhoda a pozice podniku na trhu. V souladu se strategickými cíli podniku a ...
 • Studie rozvoje podnikání na základě finanční analýzy 

  Kulíková, Andrea
  Bakalářská práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti A + M FENSTER s.r.o. na základě finanční analýzy. V práci bude analyzováno současné makroprostředí a mikroprostředí společnosti a vypracována souhrnná analýza ...
 • Studie rozvoje podnikání při zabezpečení služeb zákazníkům 

  Wenigová, Anna
  Předkládaná diplomová práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti AZ KLIMA a.s. se zaměřením na marketing a služby. Teoretická část definuje základní pojmy související s podnikáním a marketingem. Informace jsou ...
 • Studie řízení rozvoje podnikání v obchodní organizaci 

  Maršálek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávajícího stavu a možnosti zlepšení a zajištění rozvoje činností podnikání týkajících se obchodu a služeb k zajištění spokojenosti zákazníků v anonymní společnosti. V práci ...
 • Studie řízení rozvoje podnikání v obchodní organizaci 

  Matula, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení návrhu pro společnost AAA COLOR s.r.o., který má za cíl zajistit rozvoj činností podnikání se zaměřením na obchod a služby ke spokojenosti zákazníků. Je zde popis možného ...
 • Zdokonalení firemní marketingové strategie 

  Gregor, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je navržení zdokonalení marketingové strategie firmy. Analyzovaná firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti internetových prezentací, web designu, internetových obchodů a internetového ...