Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza organizace a řízení fotbalového klubu Břeclav 

  Zezula, Tadeáš
  Cílem této bakalářské práce je analýza fotbalového klubu Břeclav a optimalizace jejího řízení. V první části práce popisuji teoretická východiska, v další pak analyzuji klub pomocí SWOT analýzy, popisuji jeho organizační ...
 • Analýza rizik lokálního a globálního prostředí vybrané firmy 

  Holec, Marek
  Diplomová práce se zabývá analýzou rizik globálního a lokálního prostředí podniku. V práci je zobrazen aktuální stav prostředí a související rizika. Rizika velkou měrou ovlivňují úspěšnost podnikatelských subjektů a je ...
 • Návrh účinné přípravy expatriotů na jejich působení v Číně 

  Varhaník, Martin
  Cieľom diplomovej práce je priblížiť Čínsku kultúru a zvyky pre expatriatov alebo čitateľov, ktorí budú v budúcnosti integrovaný do Čínskeho obchodného prostredia, ako aj navrhnúť efektívny koncept prípravy na tamojšie ...
 • Podnikatelský plán - založení bistra 

  Rozinková, Kamila
  Tato diplomová práce se zaobírá založením podnikatelského subjektu, a současně poskytuje pohled na postup a metodiku postupu při sestavení podnikatelského záměru a jeho uplatnění v běžné praxi. Na samém začátku práce jsou ...
 • Podnikatelský záměr 

  Mafková, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude v budoucnu využit pro založení školy vaření – Grand chef v Jihlavě. Práce vychází z teoretických poznatků, následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Homolková, Hana
  Cílem bakalářské práce bude založení nového kosmetického salonu. V práci se budu zabývat všemi aspekty, které souvisí s jeho založením a řízením. Pomocí jednotlivých metod budu realizovat jednotlivé kroky práce, které ...
 • Podnikatelský záměr – založení lékárny 

  Tenorová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Zaměřuje se na zpracování podnikatelského plánu pro založení nové soukromé lékárny v Moravanech u Brna. Práce obsahuje teoretické poznatky, týkající se základních pojmů ...
 • The Relevance of “Born Global” Definition in the Research Process 

  Vaivode, Irena; Sceulovs, Deniss (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019-12)
  Purpose of the article: The purpose is to create a new definition of a Born Global (BG) company, more relevant to contemporary global business situation. BG companies are the phenomenon which contributes to national economic ...
 • Rozvoj malého a stredného podnikania v Slovenskej republike 

  Bondareva, Irina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010-06)
  Purpose of the article Slovakia's accession to the EU caused an increased role for small and medium entrepreneurship in the economy and simultaneously increased the requirements for this sector of the economy in view of ...
 • Technologické inovační ekosystémy a příručka začínajícího podnikatele 

  Albrecht, Robert
  Cílem této bakalářské práce je analyza ekosystémů, které jsou nejen domovem úspěšnych firem, ale také podporují vznik a růst startupovych firem. Tato práce rovněž zahrnuje manuál obsahující užitečné informace pro nezkušené ...