Now showing items 1-8 of 8

 • Expanze vybraného podniku na zahraniční trh 

  Nevídal, Martin
  Cílem diplomové práce „Expanze vybraného podniku na zahraniční trh“ je navrhnout strategii vstupu společnosti SLUTO s.r.o. na rakouský trh. Teoretická část práce je věnována problematice internacionalizace a podnikových ...
 • Marketingový mix vybraného strojírenského podniku na B2B trhu v Rusku 

  Kozlova, Elena
  Tato diplomová práce je zaměřena na marketingový mix konkrétního podniku působícího v mezinárodním prostředí. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V teoretické části jsou popsány základní pojmy a charakteristiky související ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Sedláček, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie pro expanzi na zahraniční trh společnosti MONTI SYSTEMS, s.r.o., která se zabývá návrhem, vývojem, implementací a servisem hardwarových a softwarových částí ...
 • Návrh rozvoje rodinné společnosti poskytující služby autobusové dopravy 

  Koščo, Tomáš
  Diplomová práca je zameraná na návrh strategického rozvoja dopravnej firmy DZS. M.K- Trans, s.r.o. pôsobiacej na Slovensku. Teoretická časť vymedzuje základ potrebný pre pochopenie problematiky plánovania rozvoja a rastu ...
 • Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění 

  Babáková, Andrea
  Diplomová práce je zaměřena na návrh potenciálního směru dalšího rozvoje podniku působícího v oblasti tanečního umění a tanečního sportu. Teoretická část se zabývá problematikou rozvoje a růstu společnosti a procesem ...
 • Návrh strategie vstupu na nové trhy 

  Bláhová, Veronika
  V diplomové práci je představen návrh marketingové strategie vstupu na geograficky nový trh pro společnost Kili, s.r.o., která se zabývá prodejem materiálu pro výrobu nábytku, vybavování interiérů a realizaci staveb. Cílem ...
 • Návrh strategie vstupu na trh ČR 

  Krčmárik, Branislav
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou trhu ČR v oblasti softvérových produktov pre oceňovanie stavebných prác. Na základe analýz sú navrhnuté možné postupy firmy pri prieniku na český trh. Dáta pre analýzy boli získavané z ...
 • Sladění dynamického růstu s vnitřním rozvojem společnosti zabývající se digitálním marketingem 

  Štadlerová, Kristýna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhy v oblasti sladěním vnitřního rozvoje společnosti s dynamickým růstem společnosti působící v oblasti digitálního marketingu v Brně. Teoretická část se zabývá vymezení základních pojmů ...