Now showing items 1-9 of 9

 • Etika v personálním marketinku 

  Stejskal, Radek
  Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat etiku personálního marketingu v nadnárodní výrobní společnosti a podat návrhy na její zlepšení. Pro dosažení tohoto cíle bude provedeno interview s manažery firmy. Teoretická ...
 • Motivace a etické otázky ve stavebním podniku 

  Pětroš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaobírá motivací a etikou ve stavebním odvětví. Úkolem této diplomové práce je zjistit úroveň a případná specifika motivace a etiky ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na objasnění ...
 • Naplňování etiky v podnikání ve firmě ABC 

  Kugler, Tomáš
  Cílem této práce je stanovit úroveň podnikatelské etiky ve společnosti ABC. Její úroveň je stanoveno pomocí srovnání s vybranými aspekty podnikového klima. Pomocí dotazníkového šetření jsou stanoveny škály jednotlivých ...
 • Návrh etického kodexu pro společnost Vinařství Ludwig, s.r.o. 

  Hájková, Markéta
  Cílem této diplomové práce je analyzovat současný stav podnikové etiky a kultury ve společnosti Vinařství Ludwig, s.r.o. a zpracovat návrh vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu. V první části práce jsou na základě literárních ...
 • Podnikatelská etika jako součást pojišťovací praxe 

  Vránová, Eva
  Hlavním cílem diplomové práce je analýza činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů z hlediska dodržovaní zásad podnikatelské etiky v pojišťovací praxi. S využitím dotazníků budou zjištěny postoje klientů pojišťovacích ...
 • Podnikatelská etika v obchodních organizacích 

  Krupauerová, Kateřina
  Diplomová práce je zaměřena na aplikaci podnikatelské etiky v obchodních organizacích. Teoretická část práce pojednává o základních pojmech, které souvisí s etikou podnikání a společenskou odpovědnosti firem. V empirické ...
 • Podnikatelská etika ve firmě Eisberg a.s. 

  Řezáč, David
  Diplomová práce se zabývá etikou podnikání ve firmě Eisberg a.s. První část pojednává o teoretických východiscích, které souvisí s tématem etiky v podnikání. Vysvětluje a vymezuje důležité pojmy, které jsou pro práci ...
 • Podnikatelská etika ve firmě RENGL, s.r.o. 

  Zniszczolová, Eva
  Diplomová práce je zaměřena na etiku ve firmě RENGL, s.r.o. Pomocí dotazníku jsem zjišťovala, jaký názor mají zákazníci firmy na etiku služeb a zaměstnanců a také na etiku na plakátech.
 • Příprava etického kodexu pro firmu XYZ, s.r.o. 

  Burian, Marek
  Diplomová práce analyzuje problémy, které se vyskytují v souvislosti s etickými aspekty podnikání v konkrétní společnosti. Jejím základem je vyhodnocení analýzy etického a sociálního prostředí ve společnosti. Na základě ...