Now showing items 1-2 of 2

  • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

    Zatloukal, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
  • Návrh e-shopu z oblasti stavebnictví se zaměřením na distribuci 

    Bačík, Tomáš
    Predmetom bakalárskej práce je návrh e-shopu z oblasti stavebníctva , ktorý sa zaoberá predajom a distribúciou stavebných hmôt a pracovnej techniky. Práca bude obsahovať distribučný, časový a finančný návrh plánu. V práci ...