Now showing items 1-12 of 12

 • Framework pro dynamické vytváření informačního systému 

  Dziadzio, Pavel
  Tato práce se zabývá analýzou a definicí požadavků na framework podporující snadný a rychlý vývoj podnikových informačních systémů. Hlavním přínosem frameworku je zrychlení vývoje, snížení ceny a zkvalitnění produktu. Práce ...
 • Nasazení systému CRM v produkční firmě 

  Popelka, David
  Bakalářská práce se zabývá nasazením systému CRM v produkční firmě Entity production, s.r.o. Na základě zjištěných faktů z analýzy procesů a společnosti jako takové, obsahuje řešení nasazení CRM systému ve společnosti a ...
 • Návrh informačního systému 

  Götthans, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a následným návrhom zmien. V úvodnej časti práce je venovaná pozornosť poznatkom z teoretickej oblasti, ktoré sa ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Myslík, Martin
  Tato diplomová práce se zaměřuje na posouzení informačního systému společnosti Natural Pack Group s.r.o. a jeho možných změn, které povedou ke zlepšení současného stavu. V první části práce jsou definována teoretická ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Diplomová práca sa zaoberá posúdením vybraného informačného systému spoločnosti Red Hat a následným návrhom zmien. Práca je rozdelená do troch častí. V úvodnej časti je venovaná pozornosť najmä poznatkom z teoretickej ...
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Volfová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného informačního systému pro firmu. První část se věnuje teoretickým východiskům, druhá část je zaměřena na analýzu požadavků klienta, samotný výběr systému a jeho implementaci.
 • Výběr a implementace informačního systému 

  Kreisler, Jan
  Diplomová práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost MedConcept, s.r.o., která se zabývá prodejem zdravotnické techniky a augmentačních materiálů ve stomatologii.
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Modrák, Karel
  Bakalářská práce je zaměřena na výběr a následnou implementaci informačního systému pro zvolenou firmu. Práce se zabývá analýzou vstupních požadavků firmy, které vyhodnocuje a posléze vybírá vhodný informační systém i s ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Kreisler, Jan
  Bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro společnost MedConcept, s.r.o., která se zabývá prodejem zdravotnické techniky a výrobou, vývojem a prodejem dentálních implantátů.
 • Výběr a návrh implementace informačního systému pro společnost Natural Pack Group s.r.o. 

  Myslík, Martin
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na výběr informačního systému kategorie ERP pro společnost Natural Pack Group s.r.o. Práce obsahuje analýzu současného stavu podniku a na základě této analýzy jsou definovány požadavky pro ...
 • Výběr informačního systému 

  Matyščák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem informačního systému pro nově založenou střední firmu, která se zabývá poskytováním marketingových služeb a aktuálně žádný systém nevyužívá. Primárním cílem je tedy vybrat vhodný ...