Now showing items 1-3 of 3

 • Investování na atypickém trhu s pomocí nástrojů Business Intelligence 

  Svoboda, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá shrnutím, zpracováním, transformací a interpretací velkého množství kurzových dat. Tím si dává za úkol zjistit, zda je možné provozovat investiční činnost na trhu sportovních událostí bez ...
 • Návrh informačního systému 

  Nečas, Jan
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout dílčí segment informačního systému pro fakultní nemocnici Brno, který bude sledovat nápor na jednotlivé ambulance a pohyby hospitalizovaných pacientů v rámci celé organizace.
 • Návrh využití nástrojů Business Intelligence pro potřeby malé firmy 

  Stryka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajících procesů probíhajících v malé softwarové firmě. Na základě vyhodnocení slabých stránek jsou navržena rozšíření informačního systému o nový modul pro on-line prodej produktů ...