Now showing items 1-20 of 32

 • Business Model Adaptation Through Inclusion of Environmental Sustainability Measures 

  Krmela, Aleš; Tesařová, Mariana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2020-07-01)
  Purpose of the article: The article aims at understanding and description of how and why the business model (BM) of an incumbent manufacturing B2B company adapts, collaboratively with a dominant customer, through measures ...
 • Digital support to external sustainability communication in self-adhesive labelling industry 

  Tesařová, Mariana; Krmela, Aleš; Šimberová, Iveta (Entrepreneurship and sustainability center, 2020-03-07)
  The article presents results of empirical research conducted on companies in Europe in the field of paper production and processing, specifically in the field of production of self-adhesive laminate that is used for self ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Glesner, Ladislav
  Obsahem této diplomové práce je návrh konkurenceschopné business strategie s podporou ICT pro nový koncept kavárny. Návrh je podložen analýzou konkurence, obecného a oborového okolí. Samotný návrh je možné rozdělit na dvě ...
 • ICT ve strategickém řízení podniků 

  Hovanová, Tatiana
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom business stratégie a jej podpory pomocou ICT. Stratégia je navrhovaná pre potenciálne novú spoločnosť podnikajúcu na trhu s únikovými hrami. Podkladom pre samotný návrh tvorí analýza ...
 • Návrh podnikatelského modelu firmy 

  Jančová, Kristýna
  Práce se zabývá rozborem aktuální situace konkrétního výrobního podniku jak z vnějšího, tak z vnitřního pohledu. Pro účely vypracování této analytické části byl definovaný teoretický rámec, ve kterém se podnikání výrobního ...
 • Návrh strategie podniku 

  Sabaková, Nikola
  Obsahom diplomovej práce je navrhnúť obchodnú stratégiu pre novozaloženú spoločnosť, ktorá bude pôsobiť na českom trhu. Predmetom podnikania je prevádzkovanie osobitého gastronomického zariadenia vytvoreného spojením dvoch ...
 • Podnikatelský plán na založení výroby a rozvozu snídaní ve vybrané lokalitě 

  Sojková, Šárka
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení podniku v oblasti výroby a rozvozu snídaní pro vybranou lokalitu. Teoretická východiska práce zahrnují základní pojmy související se ...
 • Podnikatelský plán podniku nabízejícího službu pop-up store 

  Pohančeník, Vladimír
  Diplomová práce se zabývá vytvořením reálného podnikatelského plánu pro založení podniku nabízejícího službu pop-up store v centru města Brna. Práce je postavená na teoretických východiskách popisujících současné formy ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Valenta, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu. Tento plán řeší založení e-shopu specializovaného na reproduktory, sluchátka a příslušenství. Práce zkoumá teoretická východiska pro zpracování podnikatelského ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Konečný, Dalibor
  Tato diplomová práce pojednává o vytvoření podnikatelského plánu pro založení podniku, který bude provozovat webové stránky, jejichž pomocí bude jako zprostředkovatel prodávat nevšední volnočasové aktivity a zážitky. V ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Navarová, Veronika
  Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu podnikatelského plánu pro založení centra jógy, které se bude nacházet v městské části Brno-Žebětín. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy z oblasti podnikání, ...
 • Podnikatelský plán pro zavedení nového produktu 

  Pejčevová, Barbora
  Tato diplomová práce se věnuje podnikatelskému plánu pro zavedení nového produktu na trh, který je vytvořen na základě strategických analýz současného stavu vybrané společnosti. V teoretické části je definován význam ...
 • Podnikatelský plán založení společnosti se zaměřením na strategii bezobalových produktů 

  Horňáková, Zuzana
  Diplomová práca sa zaoberá vytvorením reálneho podnikateľského plánu na založenie bezobalového obchodu v meste Topoľčany na Slovensku. Teoretické východiská sa zameriavajú na nosnú podnikateľskú myšlienku, použitých ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kloc, Arne
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření návrhu realizace podnikatelského záměru založení společnosti zabývající se vytvářením výkonných herních počítačových sestav na míru, se zaměřením na počítačové sestavy s vodním ...
 • Podnikatelský záměr - založení internetového obchodu se šperky 

  Semotam, Jakub
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení internetového obchodu zabývajícího se nákupem a prodejem šperků z drahých kovů. První část je zaměřena na teoretická východiska, na jejichž ...
 • Podpora implementace strategie s využitím IS/ICT 

  Reslová, Monika
  Náplní diplomové práce je návrh využití odpovídajících informačních systémů pro zabezpečení realizace business strategie zahradní divize společnosti AGRO CS a.s. Konkrétně pak posouzení vhodného využití podnikových ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno 

  Havlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit podniku E-lékárna Brno. Práce na základě teoretických východisek shrnuje analýzu vnějšího a vnitřního prostředí do SWOT analýzy. Výsledkem jsou návrhy a doporučení, ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Ideal Media s.r.o. 

  Smeták, Daniel
  Tato diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti Ideal Media, která působí na trhu elektronického podnikání. Na základě teoretických poznatků budou v této práci provedeny analýzy vnějšího a vnitřního ...
 • Rozvoj obchodních aktivit společnosti Penerini s.r.o. 

  Nitranová, Nikola
  Diplomová práca je zameraná na rozvoj obchodných aktivít podniku Penerini s.r.o., ktorej hlavnou činnosťou je výroba a predaj čerstvo praženej kávy. Hlavným cieľom podniku je zvýšenie produkcie kávy, rozvoj na trhu, budovanie ...
 • Rozvoj obchodních aktivit v LenovoShopu 

  Hrubešová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá rozvojem obchodních aktivit společnosti M Computers s. r. o., konkrétně s rozvojem obchodních aktivit v Lenovoshopu, který společnost spravuje. Na základě teoretických poznatků budou v této práci ...