Now showing items 1-19 of 19

 • Bytový dům 

  Šťastný, Václav
  Předmětem bakalářské práce je nový bytový dům s provozovnami. Tento dům je řešen stěnovým systémem porotherm, stropy jsou monolitické ze železobetonu a střecha je plochá. Dům má tři nadzemní podlaží, z čehož první nadzemní ...
 • Bytový dům s kavárnou 

  Šubová, Adriana
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování dokumentace pro provedení stavby bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Bytový dům je navržen jako klasická zděná ...
 • Bytový dům ve Svitavách 

  Dostálová, Tereza
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby bytového domu s provozovnami na ulici Riegrova ve Svitavách. Bytový dům je umístěn na rovinatém pozemku v zastavěné části blízko centra města. Objekt je nepodsklepený o čtyřech ...
 • Dům s podnikatelským zázemím 

  Havranová, Veronika
  Předmětem této bakalářské práce je návrh dvoupodlažního rodinného domu s podnikatelským zázemím ve Dvoře Králové nad Labem. Návrh je zpracován na úrovni projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Rodinný dům ...
 • Koncový dům 

  Jurkovičová, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem koncového bytového domu s kavárnou v Žatci (okres Louny). Jedná se o částečně podsklepený, samostatně stojící objekt na mírně svažitém terénu. Objekt bytového domu má jedno podzemní ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Žvak, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby polyfunkčního městského domu v kontextu územní studie Kanceláře architekta města Brna. Parcela se nachází na ulici Opuštěná. Jedná se o hlubokou nárožní parcelu u rušné městské ...
 • Polyfunkční dům 

  Kostrhounová, Irena
  Diplomová práce se zabývá řešením zástavby nárožní proluky. Navržen je polyfunkční dům, jehož součástí jsou tři provozovny a devět bytových jednotek. Provozovny budou využity jako prodejny. Byty jsou navrženy pro 4členné ...
 • Rodinný dům s cestovní kanceláří 

  Lavička, Jan
  V bakalářské práci se zabývám návrhem jednogeneračního rodinného domu s cestovní kanceláří. Objekt se bude realizovat v obci Lanžhot u Břeclavi. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní dům. Nosné zdivo je z keramických ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Zifčáková, Lenka
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby samostatně stojícího rodinného domu s projekční kanceláří. Stavba je navržena na pozemku, který se nachází v okrajové části městyse ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Valtr, Filip
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. Jedná se o novostavbu izolovaného domu s plochou střešní konstrukcí ve městě Dobříš v ulici Bratří Čapků. Navrhovaný rodinný dům pro 4 osoby má dvě nadzemní ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chupík, Radek
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. Jedná se o novostavbu v obci Velký Ořechov na mírně rovinném terénu. Účelem provozovny je kopírovací centrum a jeho zázemí. Provozovna s rodinným domem tvoří ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Šitka, Jakub
  Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace rodinného domu s provozovnou v Drnovicích na parcele č. 1258/78. Objekt je umístěn a projektován v souladu s platným územním plánem a jeho regulačními podmínkami. ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Králová, Andrea
  Bakalářská práce na téma rodinný dům s provozovnou. Jedná se o novostavbu samostatně stojícího objektu rodinného domu s provozovnou. Stavba je situována v obytné části města Rudná v ulici Příčná. Objekt navrhovaný pro 4 ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Nápravníková, Renáta
  Předmětem bakalářské práce je návrh samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou. Cílem je vypracování projektové dokumentace pro výstavbu domu ve Skoroticích v okrese Ústí nad Labem. Objekt se nachází na parcele ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Tručka, Jiří
  Předmětem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu s provozovnou. Stavba je situována v obci Pohořelice, v zástavbě rodinných domů. Objekt je tvořen ze dvou částí. Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Dýnková, Eliška
  Tématem této bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace novostavby rodinného domu s funkčně oddělenou provozovnou cukrárny, která tvoří samostatnou provozní i funkční jednotku (má samostatný vstup). Objekt se ...
 • Rodinný dům v Kučerově 

  Bačovský, Martin
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu v Kučerově na parcele č.366. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající okolní zástavbu. Svým tvarem a hmotou nemá ...
 • Rodinný dům v Novém Jičíně 

  Výtisková, Jana
  Rodinný dům v Novém Jičíně je řešen jako rodinný dům s provozovnou. Jedná se o dvoupodlažní zděný nepodsklepený dům ze systému HELUZ s plochými střechami, železobetonovými stropy a skleněným schodištěm. Na přední severovýchodní ...
 • Rodinný dům v proluce s řemeslnou výrobou 

  Bačovský, Vlastimil
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s řemeslnou výrobou v Kučerově č.p. 65. Návrh domu respektuje jak územní plán obce, tak i stávající uliční zástavbu. Svým tvarem a ...