Now showing items 1-20 of 34

 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Havlík, Kamil
  Tato práce se zabývá analýzou, samotným výběrem a návrhem změny ekonomického informačního systému firmy, jejímž předmětem podnikání je prodej a servis vozu značky Škoda. Na analýze je postaven následný postup implementace ...
 • Analýza diagramů byznys procesů 

  Ludvík, Martin
  Cílem projektu Analýza diagramů byznys procesů je vytvořit postup, kterým je možné najít typické vzory v rámci diagramů byznys procesů. Posléze navrhnout a implementovat aplikaci, která bude schopna tyto vzory vyhledat a ...
 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Chasák, Petr
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. Cílem této diplomové práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě Brněnské komunikace a.s., analyzovat jeho ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového informačního systému 

  Nosek, Vojtěch
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu interních a externích procesů ve firmě BarToBar spol. s.r.o. za účelem vybrání nového informačního systému. Na základě zjištěných poznatků budou doporučeni optimální dodavatelé systému.
 • Analýza procesů vybrané společnosti za účelem výběru informačního systému 

  Hanák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů společnosti a následným výběrem informačního systému pro tuto společnost. První část je zaměřena na teoretické poznatky, které budeme potřebovat k pochopení naší problematiky. ...
 • Implementace systému ERP a spolufinancování rozvoje ICT z prostředků EU v podmínkách středně velkého výrobního podniku 

  Kácel, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou inovace podnikového informačního systému, respektive problematikou procesu implementace informačního systému kategorie ERP (Enterprise Resource Planning) v podmínkách středně velké výrobní ...
 • Informační strategie firmy 

  Hanák, Lukáš
  Diplomová práce je zaměřena na návrh informační strategie podniku, který působí na trhu již několik let. První část tvoří teoretické poznatky, na které navazuje analytická část práce. Jednotlivé analýzy se zabývají okolím ...
 • Informační systém pro podporu řízení skladu, obchodu a marketingu 

  Ferencz, Erik
  Tento semestrálny projekt sa zaoberá analýzou, návrhom  informačného systému na  správu a vedenie obchodnej firmy. Systém je navrhnutý tak, že ho tvorí neobmedzené množstvo modulov ktoré spolu spolupracujú alebo na seba ...
 • Metodika tvorby obchodních požadavků na informační systém 

  Neníčková, Hana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
 • Model workflow a jeho grafické rozhraní 

  Jadrný, Miroslav
  Management podnikových procesů se stává velmi důležitým tématem při návrhu a vývoji podnikových informačních systémů. Workflow systémy zabírají přední místa v architektuře podnikového informačního systému, kvůli stále větší ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Mrva, Milan
  Táto práca popisuje tvorbu informačného systému pre novovzniknutý bar. Súčasťou práce je analýza podniku a jeho procesov a výsledný návrh systému. Jednotlivé procesy sú podrobne zakreslené vrátane zodpovedností. V práci ...
 • Návrh databázového modelu pro informační systém sociální sítě. 

  Pastor, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení aktuálního stavu hotelového informačního systému a řeší jeho případné nedostatky včetně návrhu vhodné varianty nasazení změn pro danou společnost. Na problém je nahlíženo z pohledu ...
 • Návrh na optimalizaci stávajících firemních procesů při upgradu IS 

  Živěla, Roman
  V moji bakalářské práci jsem se zaměřil na firemní procesy jenž navazují na informační systém firmy a jejich optimalizaci. A to v souvislosti s požadavky firmy na upgrade tohoto systému, jenž plánuje. Práce obsahuje orientaci ...
 • Návrh zlepšení procesu kompletace výrobní zakázky 

  Lolková, Stanislava
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve vybrané společnosti. Největší pozornost je věnována zmapování úzkých míst, pro která je následně vytvořen návrh zlepšení. Tento návrh vede ke snížení chybovosti ...
 • Návrh zlepšení řízení výrobního procesu ve strojírenské firmě 

  Plánka, František
  Bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve společnosti Zamet spol. s.r.o. Pozornost je věnována zmapovaní konkrétní zakázky a úzkých míst při jejím zpracovaní a následný návrh na zlepšení. Návrh by měl vést ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn 

  Chovanec, Marek
  Táto bakalárska práca si kladie za cieľ posúdenie súčasného informačného systému vybranej spoločnosti. V práci najprv popíšem teoretické východiská k danej problematike, vykonám analýzu súčasného stavu informačného systému ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Spíchal, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou informačního systému v konkrétním výrobním podniku. Ukazuje druhy a možnosti informačního systému a posuzuje ho prostřednictvím dostupných metod a analýz. Teoretické poznatky poté ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Netolická, Lívia
  Bakalárska práca sa zaoberá posúdením informačného systému spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. a následným návrhom zmien. V úvodnej časti práce je venovaná pozornosť poznatkom z teoretickej oblasti, ktoré sa ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hégr, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Chloupek, Pavel
  V dnešní době dynamicky se rozvíjejících podniků hraje informační systém stále větší roli. IS firmy Fei Czech Republic MFG PRO nebude lehké posuzovat. Diplomová práce se zaměří na současný stav. Práce se bude snažit odhalit ...