Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na zvýšení produktivity podnikových procesů 

    Ungvári, Jakub
    Diplomová práce se zabývá návrhem na zvýšení produktivity podnikových procesů. Pro vybrané procesy analyzuje současný stav za pomoci metody Six Sigma. Bude provedeno měření časů pro jednotlivé procesy a identifikace úzkých ...
  • Zlepšování procesů hospodaření s vodou 

    Hejtman, Jan
    Předmětem této diplomové práce je oblast podnikových procesů ve Vodárenské akciové společnosti, a.s. V teoretické části práce jsou popsány charakteristiky, mapování a modelování podnikových procesů. V praktické části jsou ...