Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a monitorování obchodních procesů 

  Procházková, Martina
  Práce se zabývá dolováním z procesů, dolováním z dat obecně, metodami pro klasifikaci a predikci, managmentem podnikových procesů a simulací. Obsahuje také program na vytváření simulačních dat a testování metod pro dolování ...
 • Dolování procesů jako služba 

  Dobias, Ondrej
  Softwérové a hardvérové aplikácie zaznamenávajú veľké množstvo informácií do protokolov udalostí. Každé dva roky sa množstvo zaznamenaných dát viac než zdvojnásobí. Dolovanie procesov je relatívne mladá disciplína, ktorá ...
 • Implementace ITIL a COBIT pomocí nastrojů ARIS 

  Škoviera, Martin
  Diplomová práce se zabývá řešením frameworku COBIT a knihovny ITIL v oblasti řízení podnikových procesů. Zahrnuje řadu procesních modelovacích jazyků a diagramů pro společnosti působící v oblasti informačních a komunikačních ...
 • Implementace podpory distribuovaných transakcí v BPEL 

  Bek, Ivo
  Cílem této bakalářské práce je implementovat podporu distribuovaných transakcí do projektu RiftSaw tak, aby webové služby mohly být volány v rámci distribuovaných transakcí podnikovými procesy. A to pouze v tom případě, ...
 • Modelování výrobní zakázky 

  Machovec, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá modelováním průběhu zakázky podnikem, který definuje vznik výrobních zakázek a jejich následnému kapacitnímu bilancování ve výrobní firmě TOS ZNOJMO, akciová společnost za využití softwarového ...
 • Návrh tvorby plánovací základny pro vybraný podnik 

  Smrčková, Iveta
  Tato bakalářská práce je zaměřená na aplikaci a návrh souhrnného plánu ekonomických výsledků v podmínkách konkrétního podnikatelského subjektu. Tím je Logaritma a.s., která se pohybuje na trhu automotive, tedy automobilového ...
 • Optimalizace procesu řízení projektů 

  Kocour, Dan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci procesu řízení projektů v podniku, který poskytl veškeré podklady pro její zpracování. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou část, která se zabývá teoretickými ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ševčák, Ondřej
  Tato diplomová práce se věnuje posouzení části informačního systému vybrané společnosti a návrhu jeho změn. Teoretická část práce představuje problematiku informačních systémů, systémů pro řízení podnikových procesů (BPM) ...
 • Proces změny zákazníka 

  Otradovcová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zlepšení procesu v rámci vybrané společnosti. Součástí práce jsou potřebná teoretická východiska. V analytické části je podrobně popsán vybraný proces. Po identifikaci slabých míst ...
 • Využití procesního řízení v chemické laboratoři 

  Franek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití procesního řízení při zpracovávání zakázek v chemické laboratoři. V první části práce je popsána historie a vývoj procesního řízení a některé metodiky zavádění procesního řízení ...
 • Zlepšení systému řízení kvality ve firmě Falco Computer, s.r.o. 

  Villert, Tomáš
  Má bakalářská práce se zabývá systémem jakosti ve firmě Falco computer, s.r.o. a návrhy na jeho zlepšení, které mají vést k dalšímu rozvoji zavedeného systému.