Now showing items 1-20 of 49

 • Analýza informačního systému firmy a návrh změn 

  Katolický, Vít
  V dnešní době je informační systém stále důležitější částí podniku, včetně těch nejmenších firem. Cílem této práce je zhodnotit stávající informační systém používaný ve firmě KAC, spol. s r.o., analyzovat jeho nedostatky ...
 • Analýza procesů firmy za účelem výběru nového pokladního systému 

  Zatloukalová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou procesů vybrané společnosti za účelem sestavení kritérií pro výběr nového pokladního systému a technických prostředků k němu potřebných. První část je zaměřena na teoretické poznatky ...
 • Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku 

  Sychrová, Jana
  Diplomová práce „Analýza výrobního procesu ve vybraném podniku" je zaměřena na vybraný dílčí výrobní proces, konkrétně na jeho popis, možné změny a následné vyhodnocení dopadu změny. Obsahuje teoretická východiska, která ...
 • Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci 

  Kosíková, Žaneta
  Předmětem bakalářské práce „Ekonomické aspekty zavedení procesní inovace ve výrobní korporaci“ je popis a následná analýza zavedení inovace procesu ve vybrané firmě. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu inovace ...
 • Implementace systému Total Quality Managementu v malé nebo středně velké společnosti poskytující služby 

  Hemerka, Jakub
  Úspěch společnosti poskytující služby je závislý na efektivním využití kvalifikovaných lidských zdrojů. Na rozdíl od výrobní společnosti u firmy poskytující služby není vždy proveditelné zcela standardizovat výstupy, proto ...
 • Klasifikace ICT produktů a služeb určených pro plánování podnikových zdrojů 

  Cieluch, Jakub
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis problematiky Enterprise Resource Planning (ERP). Jsou zde popsány teoretické pojmy, popsána koncepce a oblast nasazení těchto nástrojů, proč jsou ERP systémy užitečné a jaké výhody ...
 • Nástroj kapacitního plánování pro podporu řízení projektů 

  Zatloukal, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací nástroje pro podporu kapacitního plánování výroby v konkrétním podniku. Návrh podpůrného softwaru bude vytvořen na základě teoretických poznatků z oblasti procesního řízení a ...
 • Návrh a modelování procesů v podniku 

  Čejka, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zavádění procesního řízení v rozvíjejícím se podniku. Vysvětluje, co jsou to procesy, srovnává funkční a procesní řízení. Rozebírá hlavní důvody a přínosy zavedení procesního řízení v podniku. ...
 • Návrh informačního systému pro automatizaci vybraných procesů 

  Mruškovičová, Timea
  Bakalárska práca pojednáva o problematike firemných procesov a ich automatizácii. Východiskom zadania je výsledok analýzy súčasného stavu firmy VEEM, s.r.o., jej firemných procesov, interných zdrojov, analýzy konkurencie ...
 • Návrh informačního systému pro chráněnou dílnu 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této práce je analýza podnikových procesů a návrh informačního systému pro podporu úklidových služeb v rámci chráněné dílny společnosti Company Servis s.r.o. Výsledek vlastní, poměrně detailně provedené analýzy ...
 • Návrh na změnu procesů v malé společnosti 

  Novák, Roman
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci procesů, zavedených za jedním z prodejních kanálů, ve středně velké firmě zabývající se informačními technologiemi. Řešení vychází z detailní analýzy firemních procesů. Práce ...
 • Návrh podnikatelského záměru – Turistický a kulturní portál 

  Ferencz, Erik
  Podnikatežský návrh a podnikatežský plán sú dôležitou a neoddelitežnou súčasťou pre manažovanie a plánovanie vývoja podniku, prezentáciu budúcich ciežov a vízie firmy. Moja diplomová práca sa zameriava práve na využitie ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Návrh změn informačního systému pro řízení a plánování dopravy 

  Jelínek, Marek
  Předmětem této diplomové práce je především návrh metodiky pro plánování a řízení dopravy. Přitom vychází z reálných potřeb společnosti ČAD Blansko, a.s. Po analýze vlastní společnosti, identifikaci procesů a zachycení ...
 • Optimalizace procesů řízení vztahů se zákazníky 

  Kovář, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů, které přispívají k řízení vztahů se zákazníky. Podpora těchto procesů je realizována pomocí modernizace stávajícího informačního systému.
 • Optimalizace procesů ve službách 

  Javůrková, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací procesu instalace služeb ve vybrané firmě. Obsahuje obecnou charakteristiku procesu a zaměřuje se na zlepšení služeb zákaznického servisu. V práci je popsána procesní mapa ...
 • Optimalizace procesů ve společnosti 

  Černoušková, Klára
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací procesů ve společnosti Czech Craft Beers a.s. Na základě detailní analýzy jsou navržena zlepšení. Hlavním návrhem je přesunutí skladových prostor a zavedení evidence vratných obalů. ...
 • Polymer Elements for a Business Process Management System 

  Pahuta, Serhii
  Cílem této diplomové práce je představit a analyzovat technologie Web Components a JBoss BPM Suite. Technologie Web Components dává možnost vytvořit lehkou HTML komponentu s předefinovanou funkčnosti. Vyslédná implementace ...
 • Posouzení informačního systému a návrh změn ve společnosti ŽĎAS 

  Ubr, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou informačního systému ve vybraném podniku ŽĎAS a následným vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých součástí a služeb související s informačním systémem a podnikovými procesy. Práce se ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Böhmer, Richard
  Bakalárska práca sa zameriava na celkovú analýzu informačného systému firmy Gnotec Čadca s.r.o., ktorá je na Slovensku jedným z popredných výrobcov kovových súčiastok pre automobilky a iné priemyselne orientované organizácie. ...