Now showing items 1-10 of 10

 • The Effects of a Change in the Environment on Business Valuation Using the Income Capitalization Approach 

  Režňáková, Mária; Karas, Michal (Nicolaus Copernicus University in Toruń, 2012-12-16)
  Determining the company value in the conditions of unstable development is a very difficult, almost sophisticated activity. Experience of authors confirms high sensitivity of the resulting company value in relation to ...
 • Maximalizace tržní hodnoty stavební společnosti 

  Veselý, Daniel
  Tato práce se zabývá maximalizací tržní hodnoty podniku jako primárním finančním cílem soudobého finančního řízení. Ocenění reálné společnosti v první části metodou diskontovaných peněžních toků je následně doplněno analýzou ...
 • Objektivizované ocenění podnikatelského subjektu 

  Ambrosová, Aneta
  Cílem této práce je za pomoci dále popsaných analýz a metod oceňování podniku určit hodnotu vybraného podnikatelského subjektu. Ocenění bude managementu společnosti sloužit pro interní účely a bude provedeno k 31. 12. 2014. ...
 • Problematika oceňování strojů a výrobních zařízení v rámci oceňování podniku jako celku 

  Volkánová, Zdenka (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Oceňování strojů a výrobních zařízení je velice náročnou a zodpovědnou činností, která klade na znalce vysoký stupeň znalostí a vědomostí. Oceňování podniku jako celku je komplexní oceňovací proces, jehož součástí je ...
 • Rizika prognózy tržeb na základě historických dat a jejich důsledky pro vypočtenou hodnotu podniku 

  Karas, Michal; Režňáková, Mária (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-12)
  Purpose of the article: This paper deals with statistical methods of sales forecasting and their impact on calculated business value using the income capitalization approach. Our aim was to present several statistical ...
 • Stanovení hodnoty podniku 

  Andrýsková, Jana
  Tato diplomová práce se věnuje stanovení hodnoty vybrané společnosti pomocí výnosových metod, konkrétně metodou ekonomické přidané hodnoty a diskontovaného cash flow. Práce se v teoretické části zabývá popisem postupu ...
 • Stanovení hodnoty podniku výnosovou metodou 

  Sedláčková, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je stanovení hodnoty podniku VISCUMA PLASTIC, a.s. s využitím výnosových metod ocenění k 31. 12. 2019. Teoretická část práce je zaměřena na seznámení s pojmy, postupy a metody, které se při oceňování ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s 

  Procházka, Michal
  Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti BAŤA, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje popisu základních pojmů, ...
 • Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci 

  Suchá, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku konsolidované účetní závěrky a zhodnocení vlivu rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci. První část práce obsahuje teoretické poznatky, které jsou pro dané ...
 • Využití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podniku 

  Scholleová, Hana; Krabec, Tomáš (Akademické nakladatelství CERM, 2018-04)
  Článek se zabývá otázkou, jak se z ekonomického hlediska vypořádat se situací, kdy jsou v jedné věci znalci z oboru ekonomika vypracovány znalecké posudky dospívající ke značně odlišným závěrům ohledně hodnoty oceňovaného ...