Now showing items 1-20 of 34

 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Jarábková, Sabína
  Hlavním cílem této diplomové práce bylo sestavení návrhu podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj vybraného podniku. Vybraným podnikem je franchisový koncept s módním oblečením. První část práce je zaměřena na ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Elbl, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského plánu pro nově vzniklý podnik. Vybraným podnikem je v tomto případě společnost, která se zabývá tzv. servisem pro lékárny. Teoretická část se zabývá podrobným ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem 

  Hetmánková, Gabriela
  Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu podnikatelského záměru na založení hotelu s minipivovarem ve městě Zlín. Popisuje postup řešení, skladbu podnikatelského záměru a obsah jednotlivých jeho částí včetně ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení mateřské školy 

  Marešová, Simona
  Cílem této bakalářské práce je návrh na založení nové mateřské školy v Týně nad Vltavou. Práce obsahuje teoretické poznatky, které souvisejí s podnikatelským záměrem, poté následuje analýza tržního prostředí a konkurence. ...
 • Obchod s elektřinou – možnosti koncového zákazníka 

  Winterová, Radka
  Ústředním motivem této diplomové práce je obchod s jednou z nejdůležitějších komodit na trhu - s elektřinou. Na toto téma je nahlíženo z pohledu fyzické osoby, která by v tomto energetickém odvětví chtěla začít obchodovat. ...
 • Obchodní společnosti 

  Rašovská, Lucie
  Tato akalářská práce se zabývá obchodním právem, speciálně pak problematikou obchodních společností. Jsou v ní obsažena mimo jiné fakta o financování, daňové povinnosti, výhody a nevýhody obchodních společností, návrhy na ...
 • Optimalizace zdanění fyzické osoby 

  Votava, Jaroslav
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění fyzické osoby. Hlavním cílem je za pomoci různých způsobů a možností snížení základu daně a s tím spojený co nejnižší odvod daně z příjmu fyzických osob. Následně je z ...
 • Podnikatelský plán 

  Balga, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě ...
 • Podnikatelský plán na založení malého podniku 

  Říhová, Kristýna
  Tato práce se zabývá vypracováním podnikatelského plánu pro konkrétní podnik malého rozsahu a jeho následné realizovatelnosti a ověření konkurenceschopnosti v českém tržním prostředí. Celá práce je rozdělena na praktickou ...
 • Podnikatelský plán na založení vinotéky 

  Hudcová, Ivana
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru k založení vinotéky. Obsahuje teoretická východiska nezbytná pro skutečnou realizaci tohoto projektu. Vymezuje základní pojmy potřebné pro analytickou část ...
 • Podnikatelský plán pro distribuci značky Revision 

  Šoukal, Michal
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu, pro založení distribuce americké značky Revision. V rámci této práce zpracuji návrh jak pro maloobchod tak pro velkoobchod. V práci se zaměřím na teoretická východiska ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj Krematoria Hustopeče s.r.o 

  Hanák, Mirek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj podniku Krematorium Hustopeče s.r.o. Zabývá se analýzou současného stavu firmy a analýzou jejího prostředí. Hlavním cílem práce je návrh na ...
 • Podnikatelský plán pro založení malé společnosti 

  Absatz, Marek
  Cílem diplomové práce je vytvoření návrhu podnikatelského plánu pro založení malé společnosti zaměřené na prodej a servis informačních a komunikačních technologii ve městě Moravský Krumlov. Diplomová práce je rozdělena do ...
 • Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace 

  Vyčítalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace, jejíž součástí je alternativní klub, který bude sloužit pro hudební i divadelní vyžití. Práce zahrnuje teoretická východiska podstatná ...
 • Podnikatelský plán pro založení vegetariánské restaurace 

  Vyčítalová, Michaela
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení vegetariánské restaurace, jejíž součástí je alternativní klub, který bude sloužit pro hudební i divadelní vyžití. Práce zahrnuje teoretická východiska podstatná ...
 • Podnikatelský plán pro založení živnosti v oblasti daňového a účetního poradenství 

  Straková, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá založením živnosti v oblasti daňového a účetního poradenství v okrese Blansko. Cílovou skupinou jsou živnostníci, malé a střední firmy, kterým jsou poskytovány účetní a daňové služby. Práce ...
 • Podnikatelský záměr 

  Rujbr, Lubomír
  Moje diplomová práce se zabývá problematikou podnikatelského záměru. Po vymezení základních pojmů, které se týkají této práce, provedu analýzu vnitřního a vnějšího prostředí firmy MMB Consulting, s. r. o. a navrhnu pro ni ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bohatová, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem. Cílem této práce je sestavení 3 návrhů, díky kterým by firma Camaieu mohla na trhu lépe obstát, snížit náklady a především zvýšit zisk. Teoretická část je zaměřená na ...