Now showing items 1-10 of 10

 • Podnikatelský plán 

  Balga, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro potencionální otevření bistra/baru uvnitř multifunkčního prostoru určeného pro lidi napříč generacemi a zájmy ve městě Břeclav. Práce obsahuje hlavní dvě ...
 • Podnikatelský plán na založení fitness centra ve městě Kuřim 

  Pláteník, Jindřich
  Diplomová práce se věnuje zpracování reálného podnikatelského plánu na založení nového mikropodniku, který se specializuje na služby v oblasti fitness ve spádové oblasti Kuřim. Teoretická část popisuje východiska související ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvěřinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr pro založení soukromé anglické mateřské školy. První část práce je teoretická, vymezuje základní pojmy a popisuje základní informace podnikatelského plánu. Další část je ...
 • Podnikatelský záměr - Pohybové aktivity pro seniory 

  Smoleňová, Markéta
  V této bakalářské práci jsem se zaměřila na vytvoření podnikatelského plánu pro pohybové aktivity pro seniory. Mým hlavním záměrem bylo vytvoření a zajištění vhodných podmínek pro pohybové aktivity osob v seniorském věku. ...
 • Podnikatelský záměr - založení akvaristické prodejny 

  Hökl, Matyáš
  Předmětem bakalářské práce je založení akvaristické prodejny ve městě Brně. V teoretické části budou představeny základní pojmy jako je podnik, podnikatel, SWOT analýza, situační analýza nebo struktura podnikatelského ...
 • Podnikatelský záměr pro založení centra pro lezecké sporty 

  Onderková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru pro zahájení podnikání společnosti s ručením omezeným v oblasti lezeckého sportu. Záměr je zpracován podle teoretické části, která obsahuje obecnou strukturu ...
 • Podnikatelský záměr v pořádání sportovního tábora pro děti 

  Bechná, Denisa
  Bakalářská práce je zaměřena na přípravu podnikatelského plánu na pořádání letního sportovního tábora pro děti. Zaměřuje se na strategické analýzy, především na analýzu konkurenčního prostředí, marketingový mix, kalkulace ...
 • Podnikatelský záměr založení nové firmy 

  Ďurkechová, Zuzana
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové firmy, zaměřené na uskutečňování společenských akcí a poskytování pohostinských služeb. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody, a ...
 • Podnikatelský záměr založení nové společnosti 

  Baumrukrová, Eliška
  Předmětem bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru na založení nové společnosti, která bude realizovat výuku cizích jazyků. Práce definuje základní pojmy, cíle, metody a teoretické poznatky potřebné pro ...
 • Výstavba a provoz sportovního areálu pro jízdu v terénu na MTB typu single trek. 

  Novák, Jan
  Bakalářská práce se věnuje projektu výstavby sportovního areálu jízdy na horských kolech v terénu pro širokou veřejnost. První část práce se zabývá obecným rozdělením pohybových aktivit a jejím zdravotním přínosem. Dále ...